ІСТОРІЯ КАФЕДРИ СУРДОПЕДАГОГІКИ ТА СУРДОПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ М.Д. ЯРМАЧЕНКА

Історія кафедри бере початок з 15 грудня 1959 року, коли вона була структурним підрозділом кафедри дефектології КДПІ ім.О. Горького. З червня 1965 року кафедра дефектології реструктурована на два самостійних підрозділи: кафедру сурдопедагогіки і логопедії та кафедру олігофренопедагогіки і психопатології. З 1 квітня 1998 р. кафедра має офіційну назву – кафедра сурдопедагогіки.На розвиток сурдопедагогічної науки, організацію вищої освіти та забезпечення підготовки сурдопедагогів на високому професійному рівні впливали завідувачі кафедри.

Image

Першим завідувачем кафедри сурдопедагогіки став Ярмаченко Микола Дмитрович. Ярмаченко Микола Дмитрович (1928-2011) український дефектолог, дійсний член АПН України,  доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Закінчив дефектологічний факультет КДПІ ім.О. Горького, розпочавши науково-педагогічну діяльність у цьому ж закладі асистентом, старшим викладачем, завідувачем кафедри дефектології, завідувач кафедри сурдопедагогіки, проректором з навчальної роботи. З 1973 року – директор НДІ педагогіки України. Був обраний членом-кореспондентом АПН СРСР, дійсним членом, членом Президії АПН СРСР, перший Президент АПН України. З грудня 1997 р. – радник Президента АПН України. Досліджував питання сурдопедагогіки, теорії та історії педагогіки, автор понад 300 наукових публікацій.

З 1970 року, понад 15 років, очолювала кафедру сурдопедагогіки Засенко Наталія Федорівна (1928-2004) – український сурдопедагог, кандидат педагогічних наук, професор. Закінчивши дефектологічний факультет КДПІ ім.О. Горького, понад 50 років працює на цьому ж факультеті. Була одним з організаторів відновлення дефектологічного факультету та створення фахових кафедр. Майже 20 років очолювала кафедру сурдопедагогіки та логопедії. Упродовж тривалого часу була членом науково-методичної комісії з дефектології МО СРСР, членом науково-методичної комісії зі спеціальної педагогіки МО України. Автор близько 100 друкованих праць.

В наступні роки завідувачем кафедри була Соботович Євгенія Федорівна (1935-2007) – український сурдопедагог, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, провідний спеціаліст у галузі логопедії. Педагогічну діяльність розпочала логопедом, асистентом кафедри психоневрології і логопедії ЛДПІ ім.О. Герцена, асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри сурдопедагогіки і логопедії КДПІ ім. О. Горького, завідувачем лабораторії логопедії Інституту дефектології АПН України. Важливе значення мають її дослідження з психології мовлення.

З 1998 року кафедру очолила Фомічова Л.І.

Image
Image

Упродовж всіх років кафедра готує фахівців сурдопедагогів, які в Україні забезпечують навчання, виховання, реабілітацію дітей дошкільного та шкільного віку з вадами слуху. Тому випускники кафедри розбудовують в Україні науково-педагогічний та психологічний напрямки, що є підґрунтям та теоретичною базою у створенні системи навчання осіб з вадами слуху. Із понад 70 керівників реабілітаційних центрів, спеціальних дошкільних та шкільних закладів для дітей з вадами слуху понад 60 є випускниками кафедри різних років, що становить понад 90% фахівців-сурдопедагогів України. Даний факт є свідоцтвом фундаментального внеску кафедри сурдопедагогіки ІКПП у розбудову освіти осіб з вадами слуху в Україні.

Спеціальні школи і дошкільні заклади працюють за методичними розробками викладачів кафедри сурдопедагогіки.

Кафедра сурдопедагогіки надає великого значення впровадженню сурдопедагогічних розробок у практику, розробляючи посібники, підручники програми для спеціальних закладів освіти, що схвалені  МОН України. Серед основних:

Психологія та педагогіка: спеціальні: Зб. наук. праць. Книга 1.

Психологія та педагогіка: спеціальні: Зб. наук. праць. Книга 2.

Фомічова Л.І. Розвиток інтелекту та проектування навчання.

Фомічова Л.І. Ознайомлення з оточуючим. Навчальний посібник.

Фомічова Л.І. Виховання і навчання дітей дошкільного віку з вадами слуху.

Гроза Е.П. Математика. Підручник для 4 класу школи глухих.

Гроза Е.П. Математика. Підручник для 1 класу школи для дітей зі зниженим слухом.

Гроза Е.П. (у співавторстві). Буквар.

Гроза Е.П. (у співавторстві). Математика. Підручник для підготовчого класу школи для дітей зі зниженим слухом.

Комісаров О.В. Дитяча розвага.

Комісаров О.В. Музика і рух (інтегрований курс).

Малина Л.О. (у співавторстві). Українська література. Підручник для для дітей зі зниженим слухом 5-го класу.

Малина Л.О. (у співавторстві). Українська мова. Підручник для для дітей зі зниженим слухом 5-го класу.

Малина Л.О. (у співавторстві). Зв’язне мовлення. Підручник для для дітей зі зниженим слухом 5-го класу.

Основні програми для спеціальних шкіл

“Я і Україна” (автор Л.І. Фомічова);

“Предметно-практичне навчання” (автори Хіміч С.С., Двигун І.І.);

“Математика” (автор Гроза Е.П.);

“Читання” (автор Луцько К.В.);

“Виховання і навчання дітей дошкільного віку з вадами слуху” (автори – Фомічова Л.І., Малина Л.О.).

У науковому доробку кафедри понад 35000 робіт. У них висвітлено теоретичні підходи, емпіричні дані, що мають кількісний та якісний аналіз стосовно корекції, реабілітації, адаптації учнів спецшкіл та дошкільників з вадами слуху. Розробки викладачів кафедри сурдопедагогіки є авторськими, які цитуються багатьма іншими науковцями.

До найсуттєвіших публікацій слід віднести:

“Психологія розвитку інтелекту” (Монографія, Л.І. Фомічова); Збірник наукових праць “Актуальні питання сурдопедагогіки” (автори – викладачі кафедри, за ред. Л.І. Фомічової);

“Хрестоматія з сурдопедагогіки” (автори члени кафедри, за ред. Л.І. Фомічової);

“Хрестоматія з сурдопедагогіки” (автор Л.І. Фомічова);

“Методичні проблеми ранніх етапів онтогенезу” (Матеріали психологічного конгресу, автор Фомічова Л.І.);

“Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19” (Творчий внесок у спадщину вітчизняної науки Гольдберг А.М., автор Гроза Е.П.);

Актуальні питання кохлеарного слухопротезування. Реабілітація глухих дітей після кохлеарної імплантації (автор Луцько К.В.);

Актуальні питання кохлеарного слухопротезування. Участь батьків у реабілітації дітей з кохлеарним імплантом (Луцько К.В.);

Методичні рекомендації з використання програми “Живий звук” (автор Луцько К.В.);

Навчання співу школярів на фонетичній основі рідної мови. Монографія (автор Комісаров О.В.).

Image
Image
Image
Image

Кафедра пишається науковими школами, що обгрунтовують і спрямовують теоретичні і методологічні засади перспективного розвитку сурдопедагогіки. Це наукові школи:

А.М. Гольдберг з проблеми – “Писемне мовлення дітей з вадами слуху”.

М.Д. Ярмаченко – “Історія сурдопедагогіки”.

Є.Ф. Соботович – “Психолінгвістична структура мовлення”.

Л.І. Фомічова – “Знакова основа навчальної діяльності; Проектування навчання; Інтелектуальний розвиток дошкільників”.

У різні часи на кафедрі здобули вищу освіту випускники, які згодом захистили докторські та кандидатські дисертації. Серед цих фахівців - доктори наук (доктор педагогічних наук, дійсний член АПН України академік Ярмаченко Микола Дмитрович, доктор психологічних наук, професор Фомічова Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, професор Шеремет Марія Купріянівна, доктор педагогічних наук Засенко В’ячеслав Васильович, доктор педагогічних наук Кульбіда Світлана Вікторівна) та кандидати педагогічних та психологічних наук - Лобурець Іван Миколайович, Колесник Іван Пантелійович, Луцько Катерина Василівна, Малина Лариса Олексіївна, Кульбіда Світлана Вікторівна, Обухівська Антоніна Григорівна, Арканова Ольга Юріївна, Кондратенко Валентина Олександрівна, Колеснікова Валентина Федорівна, Савченко Олександр Олексійович, Марчук Таміла Федорівна, Лебедєв Дмитро Іванович, Медвєдєв Микола Юхимович, Кобернік Георгій Миколайович, Пущин Едуард Ілліч, Засенко Наталія Федорівна, Бойко Кіра Дмитрівна, Засенко Наталія Василівна, Мартинчук Олена Валеріївна, Шевченко Володимир Миколайович, Гренюк Лілія Степанівна, Горлачов Олександр Сергійович.

Кафедра сурдопедагогіки активно зміцнює міжнародні зв’язки, співпрацюючи з освітніми закладами різних країн і континентів, проводячи спільні конференції, обмін досвідом, вивчаючі нові педагогічні технології: Польща (Варшава, Бидгощ, Краків, Новий Сондж); Греція (о.Родос); Хорватія (Осієк); Канада (Монреаль); Ірландія; Литва (Шяуляй); Естонія; Латвія (Тарту); Білорусія (Мінськ); Росія (Москва); Словаччина (Баньська Бистриця).

Зміцнення міжнародних зв’язків з іншими країнами виступає однією із сторін, на що спрямовані зусилля викладачів кафедри і що виступає підтвердженням визнання наукових та педагогічних здобутків кафедри.

За останнє десятиріччя викладачі кафедри взяли участь у понад 100 наукових конференціях, зміцнюючи міжнародне освітнє співробітництво, зокрема: з проблем психології у Канаді (Монреалі), Ірландії, Польщі (Краков) ін.

Кафедра активно співпрацює з установами та організаціями: Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України; Інститут отоларингології імені О.С. Коломійченка; Центр слухо-мовленнєвої реабілітації НВП “Вабос”; ТОВ “Реотон”; Центр корекції слуху “Сімерекс”; Центр слухової реабілітації “Аврора”; ТОВ “Ваш слух”; Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Міжнародний дитячий центр “Артек”; Українське товариство глухих; Культурний центр Українського товариства глухих; Театр міміки і жесту “Райдуга”; Асоціація сурдоперекладачів.

Зокрема, за ініціативи УТОГ щорічно проводиться конкурс “Ерудит” серед випускників спеціальних шкіл для глухих та слабочуючих дітей, де кафедра є організатором, очолює журі та допомагає у проведенні цього конкурсу.

Кафедра сурдопедагогіки виступає як провідна структурна частина ІКПП у розбудові науки на Україні та підготовці наукових кадрів – Фомічова Л.І. є членом двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій (Вікова, педагогічна психологія НПУ імені М.П. Драгоманова, педагогіка і спеціальна психологія Інституту спеціальної педагогіки АПН України), опонує на захисті докторських та кандидатських дисертацій, виступає консультантом докторських дисертацій.

Кафедра активно розбудовує вищу освіту, готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів за розробленими викладачами кафедри освітніми стандартами, типовими навчальними програмами. Наразі підготовлено до друку 4 підручники для вузів за спеціальністю “Сурдопедагогіка”.

Провідним завданнями кафедри сурдопедагогіки виступає підготовка майбутніх сурдопедагогів. За час існування кафедра підготувала понад 10 тисяч сурдопедагогів з такими кваліфікаціями:

– вчитель шкіл глухих і туговухих;

– сурдопедагог дошкільних закладів;

– вчитель трудового навчання шкіл глухих і слабочуючих;

– вчитель української мови і літератури шкіл глухих і слабочуючих;

– вчитель початкових класів шкіл глухих і слабочуючих;

– вчитель російської мови та літератури шкіл глухих і слабочуючих;

– вчитель англійської мови шкіл глухих і слабочуючих;

– практичний психолог закладів освіти шкіл глухих і слабочуючих;

– викладач сурдопедагогіки і сурдопсихології.

В усіх регіонах України, в усіх школах, де навчаються діти з вадами слуху, в провідних реабілітаційних центрах працюють сурдопедагоги, підготовлені різними поколіннями викладачів-сурдопедагогів.

Кафедра щорічно ініціює проведення науково-практичних конференцій “Педагогічні читання” з різних наукових проблем сьогодення, а саме:

– 2000 – Літній Академічний Інститут в “Артеці” (МДЦ “Артек”, університет Альберта (Канада).

– 2000 – I-ші Педагогічні читання, м. Київ.

– 2001 – Міжнародна науково-практична конференція з проблем вищої школи, Артек.

– 2001 – ІІ-гі Педагогічні читання, с. Кам’янське Запорізької області.

– 2002 – ІІІ-ті Педагогічні читання – “Спеціальні загальноосвітні школи і дошкільні заклади освіти для дітей з вадами слуху в структурі неперервної освіти України”, м. Київ.

– 2002 Всеукраїнська науково-практична конференція Актуальні проблеми теорії та практики спеціальної педагогіки і психології”, м. Херсон.

– 2003 IV-ті Педагогічні читання –Спеціальні загальноосвітні школи і дошкільні заклади освіти для дітей з вадами слуху як складова освіти для дітей з вадами слуху”, м. Хуст.

– 2004 – V-ті Педагогічні читання –Здобутки та надбання сурдопедагогічної теорії та практики навчання та виховання дітей з вадами слуху”, м. Херсон.

2005 – 45-тиріччя кафедри сурдопедагогіки Вища школа – сурдопедагогічній науці та практиці”, м. Київ.

– 2005 – VI-ті Педагогічні читання – Зміст та програмово-методичне забезпечення навчання і виховання дітей з вадами слуху дошкільного і шкільного віку”, м. Київ.

– 2006 – VII-мі Педагогічні читання – Мова і мовлення як генетично-особистісна умова соціалізації дітей з вадами слуху”, м. Ужгород.

– 2007 – VIII-мі Педагогічні читання – Сурдопедагогічна компетенція як умова ефективної реалізації корекційного впливу в сучасних умовах навчально-виховного процесу спеціальної школи для дітей з вадами слуху”, м. Очаків.

2008 – IX-ті Педагогічні читання – Корекційно спрямоване навчання як фактор розвитку дитини з вадами слуху”, м. Калуш.

– 2009 Х-ті Всеукраїнські ювілейні Педагогічні читання – Сурдопедагогічна наука як складова Європейської цивілізації”, м. Київ.

– 2010 50-тиріччя кафедри сурдопедагогіки Всеукраїнська науково-практична конференція “Особистість в освіті та соціальних відносинах” – “Наукові школи в системі підготовки сурдопедагогічних кадрів України”, м. Київ.

– 2010 ХІ-та Всеукраїнська науково-практична конференція “Педагогічні читання 2010” з проблеми “Удосконалення корекційного впливу як засобу соціалізації та інтеграції у суспільство дітей з вадами слуху”, м. Теребовля.

– 2011 – ХІІ-та Всеукраїнська науково-практична конференція “Педагогічні читання – 2011” з проблеми “Трансформація психолого-педагогічних теорій в практику навчання і виховання дітей з вадами слуху як інноваційний конструкт”, м. Володимир-Волинський.

– 2012 – ХІІІ-та Всеукраїнська науково-практична конференція “Педагогічні читання – 2012” з проблеми “Взаємовплив сурдопедагогічної теорії та практики”, м. Болград.

Такі зібрання є унікальними, загальновизнані фахівцями, що координують та спрямовують розвиток та вдосконалення сурдопедагогічної науки і практики.

Image
Image
Image
Image

З 1999 року кафедрою започатковується цілеспрямована громадська робота з об’єднання творчих сил всіх сурдопедагогів України. Ідеї цього об’єднання втілюються у життя на “Педагогічних читаннях”, виїзних курсах підвищення кваліфікації працівників спеціальних шкіл, педагогічній та психологічній практиці студентів, спільних засіданнях кафедри і педагогічних колективів спеціальних шкіл, тощо.

Позитивний розвиток науки і сурдопедагогічної практики поставив  на порядок денний нові для України завдання, що можуть бути реалізовані та розв’язані лише об’єднаними зусиллями сурдопедагогів всіх шкіл і дошкільних закладів. Так і виникла громадська організація “Асоціація сурдопедагогів та піклувальників про осіб з вадами слуху “Інститут сурдопедагогічної політики”, на чолі якої – перший Президент Людмила Іванівна Фомічова.