Image
Федоренко Світлана Володимирівна
Посада: завідувач кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор
Сфера наукових інтересів: розв’язання проблеми інтенсифікації навчально-виховного процесу осіб з особливими освітніми потребами та удосконалення технологій і змісту освіти майбутніх логопедів
Членство ГО: член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів», член ГО «Асоціація тифлопедагогів України»
Нагороди: Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України, Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти», Почесна Грамота НАПН України, медаль «За наукові досягнення Г.С. Костюка»
Викладає дисципліни: Методологія наукових досліджень у логопедії, Спеціальна психологія, Корекційна педагогіка
Останні публікації
  1. Федоренко С.В., Синьова Є.П. та ін. Медико-психолого-педагогічні основи корекції зорових сприймань у дітей з порушеннями зору. Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Харків: ХНПУ, 2017. С. 188-198.
  2. Федоренко С.В., Синьова Є.П. Особливості сприймання книжкових ілюстрацій дошкільниками зі зниженим зором. Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie. № 1(9). 2018. Лодзь: Наукова вища школа інформатики. С. 75- 80.
  3. Svitlana Fedorenko, Liudmyla Chepurna and other. The Creation and Development of Textbooks for Children with Cognitive Development Disorders. Brain. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, Issue 11(3), October 2020, 147-163. DOI: https://doi.org/10.18662/brain/11.3/115 Web of Science
  4. Федоренко С., Поліковські М. Experimental method for developing and correcting figurative speech among visually impaired primary school age children. International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies. Vol. 7, No. 2, 2020. Рp. 58-63.
  5. Федоренко С.В., Руденко Л.М., Федоренко М.І. Family as a determinant of aggresive behavior іn children with intellectual disorders. Roczniki teologiczne. Tom LXVII, zeszyt 10 , 2020. Рp149-160.
Сертифікати

fe-v01 fe-v02 fe-v03 fe-v04 fe-h01 fe-h02 fe-h03 fe-h04