Image
Корнєв Сергій Іванович
Посада: доцент кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук
Сфера наукових інтересів: діагностика та корекція порушень темпо-ритмічної сторони мовлення (судомного та несудомного характеру ) у дітей та дорослих. Логопедична робота з дітьми та дорослими з первинною неврологічною патологією. Альтернативні прийоми та методи логопедичної діагностики та корекції. Особливості формування математичних знань та вмінь у  дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку
Членство ГО: член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Викладає дисципліни: Логопедія, Логопедичні технології, Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень
Сертифікати

ko-v01