Image
Шеремет Марія Купріянівна
Посада: професор кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор, Почесний член НАПН України
Сфера наукових інтересів: науково-методологічні засади та сучасні технології діагностики та корекції тяжких порушень мовлення
Членство ГО: віце-Президент ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Викладає дисципліни: Психолінгвістика
Останні публікації
 1. Maria Sheremet, Larysa Zhuravlova, Iryna Dmytriieva, Daria Suprun State of Formation of Motivation as one of the Structural-functional Components of Speech Development of Primary Schoolchildren with Dysgraphia. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol. 24, Issue 08, 2020. (наукометрична база Scopus)
 2. Maria Sheremet, Mykola Suprun, Daria Suprun, Olena Mamicheva, Viktoriya Kordonets, Viktoriya Silchenko, Iryna Dmytriieva TRENDS OF MODERNIZATION OF PSYCHOLOGISTS’ PROFESSIONAL TRAINING IN THE SYSTEM OF SPECIAL EDUCATION. International Journal of Psychosocial Rehabilitation Volume: Volume 24 Issues : 6, 2020 April, P.13010-13029. (наукометрична база Scopus)
 3. M. Sheremet, M.Suprun, D.Suprun Trends of Modernization of professional training in the system of special education. International Journal of Pedagogy, Innovation and new technologies. 2020. 7 (1). (фахове видання; наукометрична база Index Copernicus)
 4. Шеремет М.К., Супрун Д.М. Мотиваційна складова в системі професійної підготовки спеціальних психологів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. Вип. 39. С. 121-130. (фахове видання; наукометрична база Index Copernicus)
 5. M. Sheremet, V.Syniov, A.Dushka, O.Tsarkova M. Fedorenko D. Suprun The future psychologists’ motivation to work in the system of inclusive education. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Vol. 8 Issue-4S, November 2019. Рp. 143-147. (наукометрична база Scopus)
 6. Sheremet, M., Leniv, Z., Loboda, V., Maksymchuk, B. The development level of SMART information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72 (4), Рр. 273-285. (наукометрична база Web of Science)
 7. Шеремет М., Станецька Г. Дослідження дизартрії у дорослих при хворобі Паркінсона. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. С.  108-116. (фахове видання; наукометрична база Index Copernicus)
 8. Шеремет М.К., Базима Н.В. До проблеми діагностики комунікативної поведінки дітей з РАС. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2019. Випуск 37. (фахове видання; наукометрична база Index Copernicus)
 9. Шеремет М.К., Станецька Г.М.Методика діагностики дизартрії при екстрапірамідних розладах у дорослих. Науковий часопис НПУімені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова.2018. Випуск 36. (фахове видання; наукометрична база Index Copernicus)
 10. M. Sheremet, D. Suprun, M. Fedorenko Formation of speech activity in children of the senior preschool age with autistic disorders. Psycholinguistics. Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University. 2018. Р. 68-79. (наукометрична база Web of Science)
 11. Шеремет, М.К. Розвиток мовленнєвої та комунікативної діяльності дітей з аутистичними порушеннями / М.К. Шеремет, Н.В. Базима. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. Вип. 33. С. 100-106. (фахове видання; наукометрична база Index Copernicus)
 12. Шеремет М.К., Пахомова Н.Г. Нейропсихолінгвістичний підхід у корекційній роботі з дітьми з ТПМ. ПНПУ імені В.Г. Короленка. Полтава : ТОВ «АСМІ». 2016. С. 286-289. (фахове видання; наукометрична база Index Copernicus)
 13. Шеремет М.К., Синьов В.М., Руденко Л.М., Шульженко Д.І. Проблеми освітньої інтеграції дітей із психофізичними порушеннями. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія соціально-педагогічна / за ред. О.В. Гаврилова, В.І.Співака. Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський В.С., 2016. (фахове видання; наукометрична база Index Copernicus)