Image
Горлачов Олександр Сергійович
Посада: доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д. Ярмаченка
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: психолого-педагогічні проблеми навчально-виховної роботи та життєдіяльності осіб з порушенням слуху, що стосуються дактильного та міміко-жестового мовлення і сурдоперекладу, сурдопедагогіки, сурдопсихології та історії сурдопедагогіки
Членство ГО: член ГО «Асоціація сурдопедагогів та піклувальників про осіб з вадами слуху «Інститут сурдопедагогічної політики»»
Нагороди: Грамота, Почесні грамоти, Подяки ректора НПУ імені М. П. Драгоманова та Почесні Відзнаки НПУ імені М. П. Драгоманова – Срібна медаль «Михайло Петрович Драгоманов 1841-1895 рр.» та Золота медаль «Михайло Петрович Драгоманов 1841-1895 рр.»; Подяка декана факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова; Почесні грамоти ГО «Асоціація сурдопедагогів та піклувальників про осіб з вадами слуху «Інститут сурдопедагогічної політики»» і кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М. Д. Ярмаченка; Почесна грамота Президії Центрального правління Українського товариства глухих
Викладає дисципліни: Сурдопедагогіка, Історія сурдопедагогіки, Сурдопереклад, Методологія наукового дослідження (загальна, спеціальна галузева), Новітні технології особистісного зростання, Сурдопедагогіка з методикою викладання, Технології психологічного тренінгу в загальній психології та сурдопсихології, Тренінг самопізнання з особами з порушеннями слуху,
Міміко-жестове та дактильне мовлення, Сурдопереклад в інклюзивному навчанні, Теоретичні основи сурдопедагогіки та сурдопсихології, Основи інформаційних технологій
Сертифікати

ho-v01 ho-v02 ho-v03 ho-v04 ho-v05 ho-v06 ho-v07 ho-v08 ho-v09 ho-v10 ho-v11 ho-v12 ho-v14 ho-v15 ho-v16 ho-h01 ho-h02 ho-h03 ho-h04 ho-h05