Image
Синьова Євгенія Павлівна
Посада: завідувач кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: доктор психологічних наук, професор
Сфера наукових інтересів: тифлопсихологія, тифлопедагогіка, психологія особистості
Членство ГО: член ВГО: «Українська асоціація корекційних педагогів», член ВГО «Асоціація тифлопедагогів України»
Нагороди: Почесна грамота Академії педагогічних наук України, 2003 р.; Грамота «За заслуги перед Українським народом» Верховної Ради України, 2004 р.; Почесний знак «Антон Макаренко», 2005 р.; Почесний знак «Ушинський К.Д.», 2008 р.; Почесний знак «Софія Русова», 2008 р.; Подяка Прем‛р-міністра України. 2010 р.; Орден Святої Великомучениці Варвари, 2015 р.; Медаль «За особистий вагомий внесок у розвиток університету», 2015 р.; Лауреат нагороди імені Н.І. Пільман «За досягнення у дитячій офтальмології», 2016 р.; Грамота Священного синоду Української православної церкви, 2010 р.; Почесне звання «Заслужений працівник освіти України», 2018 р.; Медаль «За особистий вагомий внесок у розвиток університету», 2020 р.
Викладає дисципліни: Загальна тифлопсихологія, Вікова та педагогічна тифлопсихологія, Актуальні проблеми тифлопедагогіки та тифлопсихології
Основні публікації

Монографії:

  1. Синьова Є.П. Особливості розвитку та виховання особистості при глибоких порушеннях зору : монографія / Є.П. Синьова. Київ, 2012, 442 с.
  2. Інклюзивне навчання дітей з порушеннями зору : монографія / Є.П. Синьова, С.О. Риков та ін. / за заг. ред. Є.П. Синьової, С.О. Рикова. Київ : Кафедра, 2017. 320 с.

Підручники:

  1. Синьова Є.П. Тифлопсихологія. Психологічні особливості людей з глибокими порушеннями зору : підруч. Київ : Знання, 2008. 365 с.
  2. Синьова Є.П., Федоренко С.В. Тифлопедагогіка : підруч. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. 325 с.
  3. Рельєфно-крапкове письмо сліпих. Шрифт Л. Брайля: підруч. / Є.П. Синьова, Т.М. Гребенюк, Л.Г. Медведок, Г.П. Серпутько. Київ : Кафедра, 2012. 277 с.

Статті:

  1. Медико-психолого-педагогічні основи корекції зорових сприймань у дітей з порушеннями зору. Вісник Харківського Національного Педагогічного університету імені. Г.С. Сковороди. Харків : ХНПУ. 2017. С. 188-198. (У співавторстві)
  2. Полісуб‛єктне партнерство у забезпеченні якості освіти дітей з ускладненнями процесів розвитку і соціалізації. Спеціальна освіта : проблеми та перспективи : Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 01-02 квітня 2020 р. / за ред. О.В. Гаврилова. Кам'янець-Подільський. 2020.С. 148-152. (У співавторстві)
  3. Моргуліс Ілля Семенович. Українська спеціальна освіта в персоналіях : навч. посібн. / за заг. ред. В.І. Бондаря, В.М. Синьова. Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2021. С. 346-364. (У співавторстві)
  4. Щербина Олександр Мусійович. Українська спеціальна освіта в персоналіях : навч. посібн. / за заг. ред. В.І. Бондаря, В.М. Синьова. Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2021. С. 54-78. (У співавторстві)
Сертифікати