Image
Базима Наталія Валентинівна
Посада: доцент кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук
Сфера наукових інтересів: формування комунікативної активності у дітей з ТПМ та з РАС, коучинговий підхід в корекційній роботі логопеда та логопсихолога
Членство ГО: член Виконкому ГО «Українська асоціація корекційних педагогів», Міжнародна федерація арт-терапіі та самореалізації особистості
Викладає дисципліни: Психологія мовлення, Основи психологічного тренінгу для осіб з ТПМ, Дитяча практична психологія, Основи психокорекції та психокосультування, Логопсихологія, Загальна, вікова, педагогічна логопсихологія
Останні публікації
 1. Базима Н.В., Шеремет М.К. Розвиток мовленнєвої та комунікативної діяльності дітей з аутистичними порушеннями. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 33: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. 178 с. С. 100-107.
 2. Базима Н.В., Шеремет М.К. Розуміння та виконання інструкцій дошкільниками з аутизмом. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 34: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. 190 с. С. 112-119.
 3. Базима Н.В., Корсун В.А., Денисяка О.М. Корекція мовленнєвих порушень у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобами логоритміки. Науково-методичний журнал "Логопедія", 2017. 10. С .21-40.
 4. Базима Н.В. Особливості розвитку мовленнєвої активності дітей з РАС. Науково-методичний журнал "Логопедія", 2017. 11. С. 3-6.
 5. Базима Н.В., Корсун В.А., Денисяка О.М. Логопедична робота з дошкільниками із ЗНМ та РАС методами логоритміки. Науково-методичний журнал "Логопедія", 2017. 11. С. 16-34.
 6. Базима Н.В., Шеремет М.К. Розвиток мовленнєвої активності дітей з аутистичними порушеннями старшого дошкільного віку. Навчально-методичний посібник. К. : ДІА. 2017. 192 с.
 7. Базима Н.В. Розвиток мовлення у дітей з аутизмом. Навчально-методичне видання. Харків: Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. 160 с.
 8. Базима Н.В. Корекційно-розвивальна робота з розвитку мовлення у дітей з РАС. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 35: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. 186 с. С. 5-14.
 9. Базима Н.В., Качуровська О.Б., Коломієць Ю.В., Мартиненко І.В. Особливості психолого-педагогічного супроводу дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному освітньому просторі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 36: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2018. 167 с. С. 68-74.
 10. Базима Н.В. Навчання дітей з аутизмом комунікативним навичкам. Науково-методичний журнал "Логопедія", 2018. 12. С. 9-13.
 11. Базима Н.В. Особливості ігрової діяльності дітей з РАС. Науково-методичний журнал "Логопедія", 2018. 13. С. 3-9.
 12. Базима Н.В., Шеремет М.К. До проблеми діагностики та корекції комунікативної поведінки дітей з РАС. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 37: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2018. 191 с. С. 5-11.
 13. Базима Н.В., Качуровська О.Б., Коломієць Ю.В., Мартиненко І.В. Дитина з труднощами в навчанні в інклюзивному класі. Навчально-методичний посібник/ За заг.ред. Шеремет М.К., Мартиненко І.В. К.: Вид-во ДІА. 2019. 148 с.
 14. Базима Н.В. Розвиток мовлення у дітей з аутизмом. Навчально-методичне видання. Київ: Літера ЛТД. 2019. 144 с.
 15. Базима Н.В. Дитина з РАС в інклюзивному просторі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 37: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2019. 224 с. С. 22-28.
 16. Bazyma, N.,.Zdanevych, L., Kruty, K., Tsehelnyk, T., Popovych, O., Ivanova, V., & Cherepania, N. Formation of Speech Activity in Older Preschool Children with Autistic Disorders. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 11(3). 2020.р. 107-121. Web of Science.
 17. Bazyma, N., Koropatova, O., Bondarenko, Y., Forostian, O., Sokolova, H., & Kovylina, V.  Characteristics of Language Behavior and Speech Activity in Children with Autistic Disorders: Theoretical Aspect. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 12(1). 2021. P. 01-18. Web of Science.
Сертифікати

ba-v01 ba-v02 ba-v03 ba-v04 ba-v05 ba-v06