Image
Швалюк Тетяна Миколаївна
Посада: доцент кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук
Сфера наукових інтересів: корекційні логопедичні методики для роботи з дітьми з ТПМ дошкільного й шкільного віку, діагностика і корекція мовленнєвих порушень у дітей з ТПМ дошкільного і шкільного віку
Нагороди: Грамота Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації
Викладає дисципліни: Спеціальна методика розвитку мовлення, Педагогічна реабілітація осіб із ТПМ, Спецметодика початкового навчання мови, Логопедичні технології
Основні публікації
  1. Швалюк Т.М., Овчарук Н.О. Дослідження передумов формування творчого зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення. Логопедія : науково-методичний журнал. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. № 11. С. 76-83.
  2. Швалюк Т.М., Закієва В.Р. Вивчення механізму суфіксального творення іменників і прикметників у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення третього рівня. Логопедія : науково-методичний журнал. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. № 13. С. 70-76.
  3. Швалюк Т.М. Формування навичок побудови простого поширеного речення у дітей старшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник / За загальною редакцією д. пед. наук, професора М.К. Шеремет. ; авт. кол. : Н.В. Базима, Т.В. Бредун, В.І. Галущенко [та ін.]. Київ : Видавництво «Книга-плюс», 2019. С. 245-255.
  4. Швалюк Т.М. Методика формування складносурядних речень, складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник / За загальною редакцією д. пед. наук, професора М.К.Шеремет. ; авт. кол. : Н.В. Базима, Т.В. Бредун, В.І. Галущенко [та ін.]. Київ : Видавництво «Книга-плюс», 2019. С. 256-266.
  5. Швалюк Т.М. Формування вміння виконувати складні синтаксичні трансформації речень у дітей старшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник / За загальною редакцією д. пед. наук, професора М.К. Шеремет. ; авт. кол. : Н.В. Базима, Т.В. Бредун, В.І. Галущенко [та ін.]. Київ : Видавництво «Книга-плюс», 2019. С. 267-275.
  6. Svitlana Chupakhina, Tetiana Shvaliuk, Olena Proskurniak, Tamara Otroshko, Lenina Zadorozhna-Kniahhytska Formation of Teachers’ Readiness for digital Children Inclusive Education by Technologies means. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research, Volume 11, Issue 1, Special Issue XVI, February 2021, 39-43 p. Web of Science.
  7. Швалюк Т.М. Формування уміння виконувати синтаксичні трансформації речень на письмі у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія : зб. наук. праць. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. № 40. С. 90-99.
  8. Kateryna Kruty, Tetiana Bohdan, Marharyta Kozyr, Oleksandra Sviontyk, Yuliia Pinchuk Psychophysiological Mechanisms of Grammatical Structuring in the Speech Activity of a Preschool Child. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience Volume 12 Issue 3 (2021), pages : 255-269. Web of Science.
  9. Nataliia Bazyma, Lesia Zalanovska, Iryna Brushnevska, Alina Ivanenko, Dina Shuzhenk, Tetiana Shvaliuk. The Problem of Mental Development in Children with Autistic Disorders. «BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience» Volume 12 Issue 4 (2021), pages : 297-313. Web of Science.
  10. Tetiana S. Kalinina; Antonina V. Karnaukhova; Marina A. Mashovets; Tetiana M. Shvaliuk; Olha A. Telna. Practical implementation of inclusive preschool education in Ukraine. Review of Education BERA Volume 10 Issue1 (2022). Web of Science.
Сертифікати

sc-v01 sc-v02 sc-v03 sc-v04 sc-h01 sc-h02