Image
Гребенюк Тетяна Миколаївна

Посада: завідувач кафедри технологій освіти та реабілітації осіб з порушеннями зору

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: проблеми навчання, виховання і реабілітації дітей з порушеннями зору; корекційна спрямованість освітнього процесу в спеціальних та інклюзивних закладах освіти; здобуття студентами з глибокими порушеннями зору якісної освіти у закладах вищої освіти (ЗВО); інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами
Членство ГО: член ВГО: «Українська асоціація корекційних педагогів», член ВГО «Асоціація тифлопедагогів України»
Викладає дисципліни: Спеціальна методика української мови, Спеціальна методика ігрової діяльності, Спеціальні методики дошкільного виховання, Корекційна спрямованість освітнього процесу в спеціальних та інклюзивних закладах освіти, Організація психологічної служби, Технології інклюзивної освіти
Основні публікації
  1. Гребенюк Т.М., Сасіна І.О., Тімакова Ю.В. Медико-педагогічна корекція зорового сприймання дошкільників з вадами зору: навч.-метод. посіб. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. 148 с.
  2. Паламар О.М., Гребенюк Т.М. Основи психотренінгу осіб з порушеннями зору : навч. посіб. Київ, 2010. 202 с.
  3. Діти з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / за наук. ред. Є.П. Синьової, С.О. Рикова. Київ : Кафедра, 2016. 212 с.
  4. Синьова Є.П., Гребенюк Т.М., Серпутько Г.П. Основи психолого-педагогічного супроводу студентів з порушеннями зору : наук.-метод. посіб. / за ред. Є.П. Синьової. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. 153 с.
  5. Інклюзивне навчання дітей з порушеннями зору : колективна монографія / за ред. докт. психол. наук, проф. Синьової Є.П., докт. мед. наук, проф. Рикова С.О. Колектив авторів: Войтюк Ю.О., Глушенко К.О., Гребенюк Т.М., Денисюк Л.І., Медведок Л.Г., Паламар О.М., Риков С.О., Сасіна І.О., Семенишена Т.О., Серпутько Г.П., Синьова Є.П., Тімакова Ю.В., Федоренко С.В., Федоренко М.І., Шаргородська І.В. Київ : Кафедра, 2017. 249 с.
  6. Сасіна І.О., Гребенюк Т.М. Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць. Випуск № 9 (2017). URL: http://aqce.com.ua/vipusk-n9-2017/sasina-io-grebenjuk-tm-osoblivosti-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditej.html
  7. Гребенюк Т.М., Серпутько Г.П. Сенсорне виховання дітей з порушеннями зору : навч.- метод. посіб. Київ : Кафедра, 2019. 207 с.
  8. Синьова Є.П., Медведок Л.Г., Гребенюк Т.М., Серпутько Г.П. Рельєфно-крапкове письмо. Шрифт Л. Брайля : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за наук. ред. Є.П. Синьової. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ : Кафедра, 2019. 332 с.
  9. Тифлопедагогічне обстеження дітей з порушеннями зору з використанням LEGO : метод. рекомендації / В.Ю. Близнюк, Л.Л. Білецька, Н.В. Бригинець, Т.М. Гребенюк. Київ : Кафедра, 2019. 84 с.
Сертифікати

hr-v01 hr-v02 hr-h01