Image
Чередніченко Наталія Володимирівна
Посада: доцент кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: розв’язання проблеми діагностики, корекції та профілактики порушень писемного мовлення. (дисграфії, дислексії та дизорфографії) у молодших школярів із нормотиповим та порушеним мовленнєвим розвитком; спеціальна методика початкового навчання рідної мови учнів із порушеннями мовленнєвого розвитку
Членство ГО: член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Нагороди: Золота медаль «Михайло Петрович Драгоманов 1841-1895 рр.»; Грамота ректора НПУ імені М.П.Драгоманова; Подяка ректора НПУ імені М.П.Драгоманова за досягнення вагомих успіхів у науково-дослідницькій роботі зі студентською молоддю; Подяка ректора НПУ імені М.П.Драгоманова за вагомий особистий внесок у розвиток університету і досягнення високих показників у професійній діяльності
Викладає дисципліни: Логопедія, Логокорекційні методики, Спеціальна методика початкового навчання мови, Педагогічна реабілітація
Останні публікації
 1. 1.Чередніченко Н.В. Особливості опанування основ фонетики та графіки молодшими школярами із порушеннями мовленнєвого розвитку. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. науков. Праць. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. 2017. №32. с. 229-234.
 2. Чередніченко Н.В. Діагностика мовленнєвої готовності дитини до шкільного навчання в умовах інклюзивної та інтегрованої освіти. Корекційна педагогіка. 2017. № 2.
 3. Логопедія (розділ «Порушення писемного мовлення») /За ред. М.К. Шеремет. Київ: Видавничий Дім «Слово». 2017. с. 619-768.
 4. Чередніченко Н.В. Початковий курс навчання української мови молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ): курс лекцій. Київ: Видавничий Дім" Слово. 2017. 205 с.
 5. Чередніченко Н.В., Попкова О.С. Зміст та методика формування передумов до засвоєння фонетико-графічних умінь та навичок у молодших школярів із порушеннями мовленнєвого розвитку в умовах корекційного навчання. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. науков. праць. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. 2018. №35. с. 99-105.
 6. Чередніченко Н.В., Клименко І.В, Тенцер Л.В. Порушення письма у молодших школярів: діагностика та корекція: навч.-метод. посіб. Київ: ДІА, 2018. 248 с.
 7. Н.В. Чередніченко, В.В. Гайдаєнко, О.А. Бурдейна, Н.Ю. Алєксєєва О.А. Малежик Формування та корекція складової структури слова у дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку: навч.-метод. посіб. Київ, 2019. 130 с.
 8. Чередніченко Н.В Типи та механізми дисграфічних помилок у писемному мовленні молодших школярів Хрестоматія з логопедії./укл. Марченко І.С., Федоренко С.В./ за ред. М.К. Шеремет. К.:КНИГА ПЛЮС, 2019.С. 313-325.
 9. Чередніченко Н.В., Тенцер Л.В. Подолання фонемо-графічних помилок у писемному мовленні молодших школярів шляхом використання методики «Письмо без зошита і ручки» Хрестоматія з логопедії./укл. Марченко І.С., Федоренко С.В./ за ред. М.К. Шеремет. К.:КНИГА ПЛЮС, 2019. С. 325-332.
 10. Чередніченко Н.В.Теоретико-методичні аспекти формування вимови у дітей із тяжкими порушеннями мовлення Хрестоматія з логопедії./укл. Марченко І.С., Федоренко С.В./ за ред. М.К. Шеремет. К.:КНИГА ПЛЮС, 2019. С. 231-245.
 11. Чередніченко Н.В Комплексна діагностика дисграфічних та дизорфографічних помилок у письмі молодших школярів із порушеннями писемного мовлення Хрестоматія з логопедії./укл. Марченко І.С., Федоренко С.В./ за ред. М.К. Шеремет. К.:КНИГА ПЛЮС, 2019. С. 300-313.
 12. Чередніченко Н.В., Тенцер Л.В. Зміст та організація логопедичної роботи з подолання дисграфії у молодших школярів в умовах корекційного та інклюзивного навчання. Актуальні питання корекційної освіти : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2019. Вип. 13. С. 312-324.
 13. Чередніченко Н.В., Тенцер Л.В. Результати впровадження комплексної системи корекції фонетико-графічних помилок у молодших школярів із дисграфією. Збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології». 2020. Вип. 8. С. 40-57
 14. Чередніченко Н.В., Тенцер Л.В. Автореферат на авторську методику «Письмо без зошита і ручки» («ПБЗР»). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №101449, 28.12.20, заявка №103341 21.12.20; опубл. 28.12.20
Сертифікати

ch-v01 ch-v02 ch-v03 ch-h01 ch-h02