Image
Купріянова Тетяна Олександрівна

Посада: доцент кафедри технологій освіти та реабілітації осіб з порушеннями зору

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: адаптація дітей з порушеннями зору до дошкільного навчального закладу та школи, підготовка дітей з порушеннями зору до школи, робота з батьками дітей з порушеннями розвитку, організація наукових досліджень
Членство ГО: член ВГО «Асоціація тифлопедагогів України»
Викладає дисципліни: Основи наукових досліджень; Методологія наукового дослідження; Спецметодики викладання предметних дисциплін; Основи інклюзивної освіти
Основні публікації
  1. Семенишена Т.О. Мовленнєва готовність в структурі готовності до навчання в школі слабозорих дошкільників. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський, 2010. Вип. 15. С. 405-410.
  2. Семенишена Т.О. Питання вивчення мовленнєвої готовності дошкільників зі зниженим зором до навчання в школі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія : зб. наукових праць. Київ, 2010. Випуск 16. С. 173-177.
  3. Семенишена Т.О. Особливості мовленнєвої готовності до навчання в школі дошкільників зі зниженим зором. Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки: зб. наук. праць. Київ, 2012. Випуск 6 (14). С. 65-73.
  4. Семенишена Т.О. Готовність до навчання в школі дітей старшого дошкільного віку зі зниженим зором в контексті інклюзивного навчання. Повна інклюзія у суспільство: все починається з раннього втручання : матеріали VI Міжнародної конференції ICEVI східноєвропейських країн (м. Чернігів, 11-12 жовтня 2013 р.). Київ, 2013. С. 91-95.
  5. Семенишена Т.О. Організація мовленнєвої підготовки до навчання в школі дошкільників зі зниженим зором. Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : зб. наук. праць. Київ, 2013. Випуск 8 (16). С. 57-65.
  6. Семенишена Т.О. Вимоги до комунікативної поведінки педагога в процесі формування готовності до навчання в школі дошкільників зі зниженим зором. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія: зб. наукових праць. Київ, 2013. Випуск 24. С. 212-217.
  7. Семенишена Т.О., Максимів Г.І. Вивчення особистісної готовності дошкільників зі зниженим зором до навчання в школі. Соціально- психологічні проблеми тифлопедагогіки : зб. наук. праць. Київ, 2014. Випуск 10 (18). С. 93-106.
  8. Семенишена Т.О. Основи студентських наукових досліджень з напряму підготовки «Корекційна освіта. Тифлопедагогіка» : навч.-метод. посіб. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. 59 c.
  9. Семенишена Т.О. Максимів Г.І. Особливості формування особистісної готовності дошкільників зі зниженим зором до навчання в школі. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2015. Випуск 6. В 3 томах. Том 3. С. 237-247.
  10. Діти з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / Н.М. Алєєва та ін. ; за наук. ред. Є.П. Синьової, С.О. Рикова. Київ : Кафедра, 2016. 212 с.
Сертифікати

ku-v01 ku-v02 ku-h01