Image
Коропатова Оксана Миколаївна
Посада: доцент кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук
Сфера наукових інтересів: навчання, виховання, соціальна і трудова адаптація дітей із порушеннями розумового та фізичного розвитку; фізична реабілітація та логопедичний масаж
Членство ГО: член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Викладає дисципліни: Логопедичний масаж, Актуальні проблеми гри дошкільника, Фізреабілітація осіб з ТПМ
Основні публікації
 1. Потапенко О.М.Удосконалення мовлення дітей засобами логопедичного масажу. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 30. Збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. С. 143-150.
 2. Потапенко О.М., Ластовка І.Р. Корекція заїкання у методичних підходах зарубіжних науковців.Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 «Корекційна педагогіка та психологія»: зб. наук. Праць /М-во освіти і науки України. Нац.пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016 . №31. С. 67-73.
 3. Потапенко О.М., Галета З.А. Використання логопедичного масажу в системі корекційної роботи логопеда. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 32. Частина 2: збірник наукових праць/ М-во освіти і науки України, Нац.пед.ун-т імені М.П.Драгоманова . Київ:Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016.С. 74-78.
 4. Використання різних видів логопедичного масажу у системі роботи логопеда з дітьми з порушенням мовленнєвого розвитку.Логопед.12. К. 2017. С. 64-67.
 5. Ластовка І.Р., ПотапенкоО.М.. Корекція зв’язного мовлення дітей із заїканням засобами гри-драматизації. Матеріали звітно-наукової конференції студентів «Освіта і наука». 2018 р.
 6. Використання нетрадиційних методів масажу та самомасажу у логопедичній роботі з дітьми з порушеннями мовлення. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19.Корекційна педагогіка та спеціальна психологія.Випуск 35: збірник наукових праць. М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. 167 с.
 7. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник. Авторський колектив. Київ 2019. С. 325-339.
 8. Потапенко Оксана Миколаївна. Використання вібраційного апарату Z-Vibe та жувальних тренажерів у роботі логопеда. Журнал «Корекційна педагогіка» №2, 2020 р. С. 24-28.
 9. Ігнат Катерина Степанівна, Потапенко Оксана Миколаївна. Фізичне виховання дітей дошкільного віку із заїканням засобами рухливих ігор. Матеріали звітно-наукової конференції студентів «Освіта і наука» 2020 р.
 10. Bazyma, N., Koropatova, O., Bondarenko, Y., Forostian, O., Sokolova, H., & Kovylina, V. (2021). Characteristics of Language Behavior and Speech Activity in Children with Autistic Disorders: Theoretical Aspect. BRAIN. BroadResearchinArtificialIntelligenceandNeuroscience, 12(1), 01-18.
 11. Литвинова Олена Ярославівна, Коропатова Оксана Миколаївна. Формування мовленнєвої готовності старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення до навчання у школі. Матеріали звітно-наукової конференції студентів «Освіта і наука» 2021 р.
Сертифікати

ko-v01