Image
Супрун Дар'я Миколаївна
Посада: професор кафедри спеціальної психології та медицини
Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор
Сфера наукових інтересів: формування професійної компетентності в процесі професійної підготовки психолога; використання активних та інтерактивних методів навчання; сучасна методологія наукового пізнання, психолого-педагогічний професійний менеджмент
Нагороди: стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених
Викладає дисципліни: Спеціальна психологія з методикою викладання, Методологія наукового дослідження у спеціальній та клінічній психології, Психологія управління (Psychology of Management), Основи професіоналізму викладача вищої школи, Тренінг особистісного зростання, Психотехніка розвитку професійної ідентичності та мотивації психолога-консультанта
Сертифікати

su-v01 su-v02 su-v03 su-v04 su-v05 su-v06 su-v07 su-v08 su-v09 su-v10 su-v11 su-v12 su-v13 su-h01 su-h02 su-h03 su-h04 su-h05 su-h06 su-h07 su-h08 su-h09 su-h10 su-h11 su-h12