Image

Путров Сергій Юрійович

Посада: завідувач кафедри психокорекційної педагогіки

Науковий ступінь, вчене звання: доктор філософських наук, професор

Сфера наукових інтересів: сучасні методи підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, інтерактивні методи навчання, застосування інформаційно-комунікативних технологій у сфері фізичної терапії, ерготерапії

Членство ГО: член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»

Викладає дисципліни: Основи реабілітології, Ерготерапія в умовах інклюзивного навчання, Лікувальна фізична культура, Адаптивне фізичне виховання, Основи фізичної реабілітації