Image
Омельянович Ірина Миколаївна

Посада: доцент кафедри психокорекційної педагогіки та реабілітології

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: інноваційні технології у спеціальній та інклюзивній освіті в Україні
Членство ГО: член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Викладає дисципліни: Спеціальна методика викладання математики, Моделі інклюзивної освіти в структурі різних освітніх систем, Образотворча діяльність з методикою викладання, Спеціальна методика побутової фізики та хімії, Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи
Основні публікації

1. Омельянович І.М., Коломієць Ю.В Особливості психолого-педагогічної роботи з батьками дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 41: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2021. – С.41-48. https://drive.google.com/file/d/1QV2mpvff8mzFthierwLPRCSr47zqaNN4 


2. Матющенко І., Омельянович І.Соціально-психологічна адаптація учнів з інтелектуальними порушеннями старших класів на основі розвитку емпатії /Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 43: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2022. – С. 124-133.
https://drive.google.com/file/d/1OaWBo0uhWSEquK2iMW7wuS3cJkiQbhYd/view 


3. Омельянович І. М., Особливості розвитку математичнх уявлень в учнів з інтелектуальними порушеннями в пропедевтичний період навчання. Матеріали VІІІ Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології «Освіта осіб з особливими потребами: виклики воєнного часу» (19-20 жовтня 2022 року). К.: С. 240-244. 


4. Особливості формування математичної компетентності в учнів 1-4 класів з інтелектуальними порушеннями /Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 45 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т імені Михайла Драгоманова. – Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. – С. 73-81.

5. Особливості засвоєння геометричних знань учнями з інтелектуальними порушеннями./Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 01-02 квітня 2020. – Кам’янець-Подільський : – С. 108-111. https://drive.google.com/drive/folders/1kJmpNSiiTSsvECkRtaRKpAadX2kOmAX0 

6. Особливості розвитку математичних уявлень в учнів з інтелектуальними порушеннями в пропедевтичний період навчання. Матеріали VІІІ Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології «Освіта осіб з особливими потребами:виклики воєнного часу» 19-20 жовтня 2022. – С. 240-244.
https://drive.google.com/drive/folders/1kJmpNSiiTSsvECkRtaRKpAadX2kOmAX0?usp=drive_link 

7. Омельянович І М.Особливості методів фізичної реабілітації осіб з дитячим церебральним паралічем / Корекційна педагогіка. Вісник «Української асоціації корекційних педагогів». Київ: ТОВ «ДІА» №1. 2023. С.11-15. https://www.uaspkiev.pp.ua/ 


8. Омельянович І.М. Пропедевтичний період навчання малюванню першокласників з інтелектуальними порушеннями / Корекційна педагогіка. Вісник «Української асоціації корекційних педагогів». Київ: ТОВ «ДІА» №1. 2023. С.30-34.

Сертифікати

om-v01 om-v02 om-v03