Image
Чепурна Людмила Георгіївна

Посада: доцент кафедри психокорекційної педагогіки та реабілітології

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: історія олігофренопедагогіки, становлення та розвиток навчальної книги для дітей з інтелектуальними порушеннями, спеціальні методики викладання дисциплін в спеціальній школі для дітей з інтелектуальними порушеннями

 

Членство ГО: член ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів», Експерт проєктів ВГО «Коаліція захисту
прав осіб з інвалідністю в наслідок інтелектуальних порушень»

Нагороди: Подяка ректора НПУ імені М.П.Драгоманова; Подяка Міністерства освіти і науки України; Медаль «За жертовність та любов до України»; Золота медаль НПУ імені М.П. Драгоманова; Медаль П.Орлика «За наукові досягнення»

Викладає дисципліни: Спеціальна методика викладання предметних дисциплін історичного, географічного та природознавчого циклу в спеціальній школі для дітей з інтелектуальними порушеннями; Спеціальна методика викладання ручної праці в спеціальній школі для дітей з інтелектуальними порушеннями; Спеціальна методика викладання соціально-побутового орієнтування в спеціальній школі для дітей з інтелектуальними порушеннями, Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи, Спецметодика побутової фізики та хімії, Спецметодика працетерапії та соціально побутового реабілітування осіб з ПФОРА, Інноваційні технології соціально-побутового орієнтування дітей з ПОРА, Психолого-педагогічна діагностика та консультування

Основні публікації

1. Чепурна Л.Г. Тенденції розвитку підручникотворення для дітей з інтелектуальними порушеннями в Україні (ХХ століття) стаття (фахове видання) Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні наук): збірник наукових праць: вип. 13 – Кам’янець-Подільський, 2019. – С. 292 – 302 с. 

2. Чепурна Л.Г. Розвиток корекційної складової змісту підручників для дітей з інтелектуальними порушеннями в Україні.стаття (фахове видання) Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: вип. 37 – Київ, 2019. – С. 135 – 141 с.
https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/28249 

3. Чепурна Л.Г.. Внесок К.М. Турчинської у розвиток вітчизняної корекційної педагогіки. стаття (фахове видання) Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 16 том 2 / за ред. М.К. Шеремет. – Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2020. – С. 278 – 290 с. 

4. Чепурна Л.Г.. Українська спеціальна педагогіка в персоналіях: Навч. посіб. /За загальною редакцією В. І. Бондаря, В. М. Синьова. – Запоріжжя: Вид-во Хортицької національної академії,
К.2021.- 279-300 с. http://surl.li/bityy

5.Чепурна Л.Г. Психодидактичні засади укладання підручників для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку Проблеми сучасного підручника Вип.26, К.: Педагогічна думка, С.5-18. 2021 Зб. наукових праць (У співавторстві) https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/28 

6. Chepurna, L., Fedorenko, S., Kuzminska, Y., Sushchenko, L., Zharovska, O., Chyzhyk, T., Prymakova, V., & Kozibroda, L. (2020). The Creation and Development of Textbooks for Children with Cognitive Development Disorders. стаття (Web of Scince) (2020). BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(3), 147-163. https://doi.org/10.18662/brain/11.3/115

7. Чепурна Л.Г. Тенденції розвитку підручникотворення для дітей зінтелектуальними порушеннями в Україні (ХХ століття). Випуск 13. Актуальні питання колекційної освіти (педагогічні науки) Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський «Медобори-2006». 2019 С 302-312 http://elar.kpnu.edu.ua › xmlui  

8. Чепурна Л.Г. Психодидактичні засади укладання підручників для учнів з порушеннями
інтелектуального розвитку. Проблеми сучасного підручника Збірник наукових праць. Інститут педагогіки НАПН України. Вип. 26. 2021 р.С.5-18 (фахове видання) (у співавторстві)
https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/28

9. Chepurna L. Prerequisites for Creating Textbooks for Auxiliary Schools: Correctional Psychopedagogy for children with Intellectual Disabilities (Web of Scince) (2021). BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(2), 78-97. https://doi.org/10.18662/brain/12.2/193 Vol. 13 No. 1 (2022): BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience /


10. Chepurna L. Neurophysiology Physical Rehabilitation of Adolescents with Postural Disorders in the Sagittal Planeand its Relation to Neurophysiology https://doi.org/10.18662/brain/13.1/269 

11. CHEPURNA, L., FROLOV, D., STEPANCHENKO, N., ZAPLATYNSKA, A., GENKAL, S., & TOVSTOHAN, V. (2022). FORMING OF SCHOOL MANUAL AS A SCIENTIFIC PROBLEM IN GENERAL AND SPECIAL PSYCHOPEDAGOGY. REVISTA ROMANEASCA PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA, 14(2), 513-538. HTTPS://DOI.ORG/10.18662/RREM/14.2/593 


12. Maksymchuk, B., Sarancha, I., Husak, A., Avramenko, O., Kuzmenko, I.,Kuzmenko, V., Slyusarenko, N., Chepurna, L., Pankevych, V., Babii, I., & Maksymchuk, I. (2022). Implementing the Course “Human Rights” for Children with Special Needs under the Changed Socio-Educational Conditions. Revista
Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(3), 428-443. https://doi.org/10.18662/rrem/14.3/617 

13. Sarancha, I., Maksymchuk, B., Gordiichuk, G., Berbets, T., Berbets, V., Chepurna, L., Golub, V., Chernichenko, L., Behas, L., Roienko, S., Bezliudna, N., Rassskazova, O., & Maksymchuk, I. (2021). Neuroscientific Principles in Labour Adaptation of People with Musculoskeletal Disorders. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(4), 206-223. https://doi.org/10.18662/brain/12.4/245 


14. Чепурна Л. Г."Інклюзивна освіта в Україні: виклики, умови та стратегії впровадження" Стаття (Web of Scince) Zoriana Udych, Iryna Shulha, Liliia Rudenko, Oksana Dzhus https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/article/view/11506 


15. Чепурна Л. Г. Загальні принципи організації підтриманого проживання та транзитного навчання дорослих осіб з інтелектуальними порушеннями. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Випуск 45 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. держ.ун-т імені Михайла Драгоманова. – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. URL: С. 124-130 (У співавторстві)

Сертифікати

ch-v01 ch-v02 ch-v03 ch-h01