Image
Кравець Ніна Павлівна
Посада: доцент кафедри психокорекційної педагогіки
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент
Сфера наукових інтересів: корекційна педагогіка, спеціальна педагогіка, літературна освіта учнів з інтелектуальними порушеннями, інклюзивна освіта осіб з особливими освітніми потребами
Членство ГО: член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Нагороди: нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти», нагрудний знак «Софія Русова», нагрудний знак «Василь Сухомлинський»
Викладає дисципліни: Корекційна психопедагогіка, Корекційна андрагогіка, Робота з дітьми-сиротами, Основи наукових досліджень, Корекційна робота з учнями з інтелектуальними порушеннями на уроках української літератури
Сертифікати

kr-v01 kr-v02 kr-v03 kr-v04 kr-v05 kr-v06 kr-v07 kr-v08