Image
Савицький Андрій Миколайович
Посада: доцент кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: діти з порушеннями мовленнєвого та фізичного розвитку. Реабілітація дітей та дорослих з афазією. Фізична та мовленнєва абілітація дітей та дорослих із органічними ураженнями ЦНС. Проблеми раннього розвитку дітей з синдромом Дауна. Підготовка дітей з порушеннями психофізичного розвитку до шкільного навчання. Застосування методик фізичної реабілітації в процесі відновлення рухових та мовленнєвих функцій у дітей та дорослих при ураженнях головного мозку
Членство ГО: член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Викладає дисципліни: Спецметодика фізичного виховання дітей з ТПМ; Спецметодика фізичної реабілітації осіб з ТПМ; Спецметодика зміцнення здоров`я та фізичного виховання дітей з ТПМ; Соціальна реабілітація осіб з ТПМ
Основні публікації
  1. Савицький А.М. Особливості індивідуалізації навчання дітей з синдромом Дауна у гомогенних класах. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. - №33 – С. 57-65.
  2. Савицький А.М. Індивідуальні психофізичні особливості розвитку дітей з синдромом Дауна як провідний фактор в організації індивідуалізованого навчання. Науково-методичний журнал «Логопедія». -2017. -№12 с. 91-98
  3. Савицький А.М. Організаційні основи індивідуалізації навчання дітей з синдромом Дауна Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. - №36 – С. 89-93.
  4. Савицький А.М. Індивідуальні психофізичні особливості розвитку дітей з синдромом Дауна як провідний фактор в організації індивідуалізованого навчання. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. - №38 – С. 138-145.
  5. Савицький А.М. Передумови до формування мовлення та навичок спілкування у дітей з синдромом Дауна // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020- №39. – С. 233-236.
  6. Савицький А.М. Індивідуалізоване навчання дітей з синдромом Дауна в рамках корекційно-педагогічної інноватики // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. - №40. – С. 88-95.
  7. До проблеми індивідуалізованого навчання дітей з синдромом Дауна OWOCZESNA EDUKACJA:FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE  Fundacja Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Polska Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIU), Łódź, Polska Nr1 (2015)Łódź Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności 2015.
  8. PROBLEM INDYWIDUALIZACJI NAUC-ZANIA DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA.  NOWOCZESNA EDUKACJA:FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE  Fundacja Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Polska Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIU)
  9. Indywidualne podejście do organizacji indywidualizowane nauczania dzieci z  zespołem Downa. NOWOCZESNA EDUKACJA:FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE Fundacja Central European AcademyStudies and Certification (CEASC), Polska yższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIU), Łódź, Polska Nr3 (2015)
  10. Індивідуальні психофізичні особливості розвитку дітей з синдромом Дауна як провідний фактор в організації індивідуального навчання NOWOCZESNA EDUKACJA:FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE Fundacja Central European AcademyStudies and Certification (CEASC), Polska yższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIU), Łódź, Polska Nr4 (2015)