Image
Афузова Ганна Валеріївна
Посада: доцент кафедри спеціальної психології та медицини
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: спеціальна/клінічна психологія, психологія сім’ї, психологічна реабілітація, психосоматична медицина, психологічний супровід процесів розвитку, професійна підготовка фахівців у галузі спеціальної та інклюзивної освіти
Членство ГО: член ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів», член ВГО «Асоціація тифлопедагогів України»
Викладає дисципліни: Спеціальна психологія, Психологія сім'ї, Основи психосоматики, Психологічна педіатрія, Психологічна реабілітація, Пре- і постнатальна діагностика та корекція розвитку, Психокорекція шкільної дезадаптації, Методи психологічної діагностики та корекції психосоматичних розладів, Психологічний супровід в інклюзивних закладах, Психологічне консультування сімей, які виховують дитину з порушеннями психофізичного розвитку
Останні публікації
  1. Afuzova, H., Rudenko, L.,Stepanchenko, N.,Shkrabiuk, V., Martsyniak-Dorosh, O., & Dubovyk, O. (2021). Future Psychologist’s Mental Orientation at the Correctional Support of the Children with Impaired Mental and Physical Development. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(3), Pp. 127-148. DOI: https://doi.org/10.18662/brain/12.3/224
  2. Афузова Г.В., Заплатинська А.Б., Панченко Т.Л. Сучасні комп’ютерні технології у корекційно-реабілітаційній допомозі при порушеннях опорно-рухового апарату. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2021. Вип. 40. С. 5–12.
  3. Афузова Г.В., Чепурна Л.Г. Психодидактичні засади укладання підручників для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку. Проблеми сучасного підручника. 2021. Вип. 26. С. 5–17.
  4. Афузова Г.В. Вища освіта в контексті Європейських цінностей різноманітності та інклюзії. Вища освіта України. 2021. № 3(82). С. 67–74.
  5. Афузова Г.В., Заплатинська А.Б. Спрощена мова як засіб забезпечення доступності інформації для осіб з інвалідністю. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2020. Вип. 39. С. 5–11.
  6. Афузова Г.В. Розвиток дитини як суб’єкта гендерної соціалізації в умовах дизонтогенезу. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО Сухомлинського. Психологічні науки. 2017. № 1. С. 12–16.
  7. Афузова Г.В. Організація психолого-педагогічного супроводу в інклюзивних загальноосвітніх закладах. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО Сухомлинського. Психологічні науки. 2017. № 2(18). С. 11–16.
  8. Афузова Г.В. Первинна психологічна діагностика в інклюзивному навчальному просторі. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. 2017. Вип. 13. С. 293–301.
Сертифікати