ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА РЕАБІЛІТОЛОГІЇ

Провідна роль у формуванні вітчизняних наукових засад в галузі спеціальної освіти належить одній із найстаріших кафедр факультету – кафедрі психокорекційної педагогіки, яка, у процесі розвитку, неодноразово змінювала свою назву.

У 1965 році кафедра дефектології (перша назва – спеціальної педагогіки) (завідувач М.Д. Ярмаченко (1928-2010)), розділилась на дві самостійні кафедри: олігофренопедагогіки і психопатології та сурдопедагогіки і логопедії. З цього часу кафедра функціонувала під назвою олігофренопедагогіки і психопатології, а очолювала її кандидат педагогічних наук, доцент К.М. Турчинська (1924-1976). За її ініціативи відбувалася  підготовка студентів за новою спеціальністю «Вчитель професійно-трудового навчання в допоміжній школі. Методист з виховної роботи».

Друга половина 60-х-70-тих років в історії кафедри були позначені захистом цілого ряду кандидатських дисертацій викладачів К.М. Турчинської, М.Н. Хоружої, Т.К. Ульянової, О.Д. Чекурди, В.І. Басюри, В.М. Синьова, Є.О. Білевича, С.Ф. Ніколаєва, В.І. Бондаря, Л.С. Стожок, Г.М. Плешканівської, В.І. Шиші. В складі кафедри також працювали викладачі Я.В. Клімпуш, М.В. Тимошенко.

Поглибленню фахової підготовки спеціальних педагогів на основі вивчення системи медичних знань сприяла викладацька робота медиків-науковців кафедри: М.М. Перельмутера (1896-1959), А.І. Селецького (1914-1992), О.Й. Теплицької (1916-1998), М.В. Рождественської (1926-2017).

У 70-ті роки викладачі кафедри олігофренопедагогіки та психопатології опублікували численну кількість фундаментальних наукових праць, серед яких: «Профорієнтація в допоміжній школі» (автор К.М. Турчинська); «Психологія формування трудових умінь школярів» (В.І. Бондар, Д.С. Максименко, І.Д. Бех); «Психопатологія дитячого віку» (А.І. Селецький); «Історія олігофренопедагогіки» (К.М. Турчинська); «Корекційна робота на уроках географії і природознавства» (В.М. Синьов, Л.С. Стожок).

У 1977-1986 роках кафедру олігофренопедагогіки і психопатології очолював професор А.І. Селецький. На кафедрі в цей час здійснювалася підготовка вчителів і логопедів допоміжної школи та олігофренопедагогів дошкільних закладів, тривала підготовка учителів професійно-трудового навчання та вихователів допоміжної школи не лише для спеціальних закладів освіти України, а й Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, Грузії, Молдови тощо.

У другій половині 80-х років, у зв’язку з виробничою необхідністю, кафедра долучилась до підготовки тифлопедагогів заочної форми з трирічним терміном навчання. Для забезпечення якості навчального процесу з Українського науково-дослідного інституту педагогіки були запрошені старші наукові співробітники Синьова Євгенія Павлівна, Свиридюк Тетяна Павлівна та за сумісництвом Моргуліс Ілля Семенович, Максименко Анатолій Юрійович.

Велике значення у вирішенні завдань спеціальної освіти незалежної України мало створення у 1993 році спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.03. Спеціальна педагогіка, на якій були захищені перші кандидатські дисертації викладачів кафедри – завідувача кафедри, кандидата педагогічних наук, доцента Г.С. Піонтківської та доктора психологічних наук, професора Д.І. Шульженко.

У 1986-2002 роках кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент В.Є. Турчинська. Саме у цей період оновлюється склад кафедри за рахунок молодих фахівців І.В. Вдовиченко, І.М. Матющенко, І.М. Омельянович, Л.О. Ханзерук, Л.М. Руденко, розширюється проблематика науково-дослідницьких напрямів роботи.

З реформуванням у 2002 році дефектологічного факультету в Інститут корекційної педагогіки та психології (нині факультет спеціальної та інклюзивної освіти), кафедру очолював кандидат педагогічних наук, професор І.П. Колесник (1942-2017). У цей час у відповідності з інноваціями в спеціальній освіті було змінено назву кафедри на кафедру психокорекційної педагогіки.

З вересня 2003 року за внутрішнім сумісництвом на кафедрі працює доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, заслужений юрист України Віктор Миколайович Синьов. За ініціативою визнаного у вітчизняних і міжнародних наукових колах ученого, колектив кафедри об’єднує співпраця з багатьма вітчизняними та зарубіжними науковими установами.

У 2017 році кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Г.С. Піонтківська.

У зв’язку  з галузевою реструктуризацією вищої освіти з вересня 2021 року, в наслідок об’єднання двох кафедр: психокорекційної педагогіки з ортопедагогіки та реабілітології, назва кафедри змінилася на кафедру психокорекційної педагогіки та реабілітології.

У складі кафедри працюють: доктор педагогічних наук, професор В.М. Синьов, доктор психологічних наук, професор Д.І. Шульженко, доктор педагогічних наук, професор М.О. Супрун, доктор філософських наук, професор С.Ю. Путров, кандидат педагогічних наук, доцент І.М. Омельянович, кандидат педагогічних наук, доцент І.М. Матющенко, кандидат педагогічних наук, доцент Л.О. Ханзерук, кандидат педагогічних наук, доцент Н.П. Кравець, кандидат педагогічних наук,доцент С.І. Геращенко, кандидат педагогічних наук, доцент Є.О. Кузьмінська, кандидат педагогічних наук, доцент Л.Г. Чепурна, кандидат педагогічних наук, старший викладач Н.В. Бондар.

У період з 2010 року по 2019 рік захистили кандидатські дисертації викладачі кафедри: С.І. Геращенко (2010); Є.О. Кузьмінська (2015); Л.Г. Чепурна (2017); Н.В. Бондар (2019).

Під керівництвом та за безпосередньої участі кандидата педагогічних наук, доцента Г.С. Піонтківської викладачі кафедри працюють над розробкою Освітньо-професійних програм за ступенями «Бакалавр» спеціальність 016 Спеціальна освіта, освітньо-професійна програма «Олігофренопедагогіка», «Магістр» спеціальність 016 Спеціальна освіта, освітньо-професійна програма «Олігофренопедагогіка», освітньо-наукова програма «Діагностико-консультативна олігофренопедагогіка». Також члени кафедри входили до проектних груп, відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти кафедри педагогіки (за галуззю знань 01 «Освіта» спеціальністю 016 Спеціальна освіта) Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та інших університетів.

З 2000 року викладачі кафедри олігофренопедагогіки та психопатології опублікували наукові праці, серед яких монографії: «Основи психологічної корекції аутистичних порушень у дітей» (автор Д.І. Шульженко); підручники: «Психолого-педагогічні проблеми дефектології та пенітенціарії» (В.М. Синьов), «Олігофренопедагогіка І, ІІ частина» (В.М. Синьов), «Психологія розумово відсталої дитини» (В.М. Синьов, М.П. Матвєєва, О.П. Хохліна), «Історія олігофренопедагогіки» (В.І. Бондар, В.В. Золотоверх); навчальні посібники: «Соціально-правовий захист дітей з вадами розумового розвитку» (Б.І. Андрусишин, В.М. Синьов), «Теорія і методика виховної роботи» (М.З. Кот), «Внесок викладачів кафедри психокорекційної педагогіки в розвиток історії вітчизняної корекційної освіти» (за редакцією І.П. Колесника, Г.С. Піонтківської); «Робота з дітьми-сиротами» (І.П. Колесник, Н.П. Кравець), «Психокорекційна педагогіка: хрестоматія» (за редакцією В.М. Синьова, авторський колектив кафедри) та інші.

Викладачі кафедри постійно читають лекції та проводять майстер-класи на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників спеціальних/інклюзивних навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами в різних містах України (Київ, Вінниця, Богодухів, Львів, Тернопіль, Трипілля, Самбір, Кривий Ріг, Одеса, Чорноморськ, Біла Церква, Миколаїв та інші).