Image
Паламар Олена Михайлівна

Посада: доцент кафедри технологій освіти та реабілітації осіб з порушеннями зору

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: удосконалення психологічної компетентності майбутніх тифлопедагогів, розробка освітніх технологій фахової підготовки студентів

Членство ГО: Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація тифлопедагогів України»

Викладає дисципліни: Психоконсультування та психокорекція осіб з порушеннями зору, Психотренінг осіб з порушеннями зору, Спеціальна методика математики, Спеціальна методика виховної роботи, Методологія наукових досліджень у тифлопедагогіці та тифлопсихології

Основні публікації
  1. Інклюзивне навчання дітей з порушеннями зору : монографія / за ред.Синьової Є.П., Рикова С.О. Київ, 2017. 320 с. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/35172
  2. Спеціальна методика математики з основами психології навчання дітей з порушеннями зору. Частина 1. Загальні питання організації роботи. Методика вивчення арифметичних задач : навч. посібник. Київ, 2017. 132 с. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16717
  3. Діти з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. /за наук. ред. Є.П. Синьової, С.О. Рикова. Київ, 2016. 212 с.
  4. Спеціальна методика навчання української мови в школах для дітей з порушеннями зору: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. С.В.Федоренко. Київ, 2011. 284 с.
  5. Паламар О.М., Гребенюк Т.М. Основи психотренінгу осіб з порушеннями зору : опорний конспект :навч. посіб. Київ, 2010. 186 с. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9355
Сертифікати

pa-v01