Image
Медведок Лілія Григорівна

Посада: доцент кафедри технологій освіти та реабілітації осіб з порушеннями зору

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: питання навчально-виховного процесу дітей з порушеннями зору

Членство ГО: член ГО «Асоціація тифлопедагогів України»

Викладає дисципліни: Соціальна тифлопсихологія, Шрифт Брайля, Історія тифлопедагогіки, Корекційні методики, Підготовка до школи дітей з порушеннями зору, Основи інклюзивної освіти, Методика ранньої корекції дітей з порушеннями зору

Останні публікації
  1. Діти з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / Н.М.Алєєва, Ю.В.Барінов та ін. / за наук. ред. Є.П.Синьової, С.О. Рикова. Київ : Кафедра, 2016. 212 с.
  2. Інклюзивне навчання дітей з порушеннями зору : колективна монографія / за ред. докт. психол. наук, проф. Синьової Є.П., докт. мед. наук, проф. Рикова С.О.Колектив авторів:Войтюк Ю.О., Глушенко К.О., Гребенюк Т.М., Денисюк Л.І., Медведок Л.Г., Паламар О.М., Риков С.О., Сасіна І.О., Семенишена Т.О., Серпутько Г.П., Синьова Є.П., Тімакова Ю.В., Федоренко С.В., Федоренко М.І., Шаргородська І.В. Київ : Кафедра, 2017. 249 с.
  3. Рельєфно-крапкове письмо. Шрифт Л. Брайля : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Є.П. Синьова, Л.Г. Медведок, Т.М. Гребенюк, Г.П. Серпутько; за наук. ред. Є.П. Синьової. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ : Кафедра, 2019. 332 с.
  4. Медведок Л.Г., Синьов В.М., Синьова Є.П.Щербина Олександр Мусійович.Українська спеціальна освіта в персоналіях : навч. посіб./ за заг.ред. В.І. Бондаря, В.М.Синьова. Запоріжжя: Вид-во Хортицької національної академії, 2021. С. 54-78.
  5. Медведок Л.Г. До ювілею О.М. Щербини. Науково-практичний журнал«Теорія і практика тифлопедагогіки». Інформаційний бюлетень ВГО «АТПУ». 2019. № 20-21. С. 28-31.
Сертифікати

me-v01 me-v02 me-h01