Image
Королько Наталія Іванівна
Посада: доцент кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Викладає дисципліни: Вступ до спеціальності та деонтологія, Спецметодики виховання осіб з ТПМ, Спеціальна методика викладання математики з основами
Основні публікації
  1. Математика: 4 клас: підруч. для учнів спец. загальноосвіт. навч. закл.К.:Либідь, 2017.144 с.
  2. Математика: підруч. для спец. закл. середньої освіти.К.:Либідь.112 с.
  3. Математика: підруч. для 2кл. спец. закл. середньої освіти. К:Либідь, 2019.160 с.
  4. Математика: підруч. для 6 кл. спец. закл. заг. середньої освіти. К:Либідь, 2020.192 с.