Image
Тарасун Валентина Володимирівна
Посада: професор кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор
Сфера наукових інтересів: науково-методологічні засади та сучасні технології діагностики та корекції тяжких порушень мовлення
Викладає дисципліни: Нейробіологія розвитку і навчання, Теорія і практика аутології
Основні публікації
 1. Тарасун В.В. Аутологія: теорія і практика: підручник. 2018. 590 с.
 2. Тарасун В.В. Основи теорії і практики логодидактики: підручник. 2017. 316 с.
 3. Тарасун В.В. Нейробіологія розвитку і навчання дитини. Основи психосоматики. Теорія і практика аутології./ Мультимедійний супровід навчальних дисциплін: навчально-методичний посібник. 2017. 306 с.
 4. Тарасун В.В. Стандартизація як механізм управління розвитком та навчанням дітей з аутизмом. Європейські гуманітарні дослідження. Держава та суспільство, 21 (1), 161-174.
 5. Тарасун В.В. Поради батькам дітей з аутизмом. Дошкільне виховання. 2020. №6. с. 28-34.
 6. Тарасун В.В. Технології ранньої комплексної допомоги дітям переддошкільного віку з особливостями в розвитку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 38. 2019. с. 146-152.
 7. Тарасун В.В. Способи уніфікації психолого-педагогічної допомоги дітям переддошкільного віку з особливостями в розвитку. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник. 2019. с. 362-385.
 8. Тарасун В.В. Профілактика – головна мета психолого-педагогічних втручань. Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогика та спеціальна психологія. 2018
 9. Тарасун В.В. Модель процесу породження писемного мовлення як особливої форми комунікації. Наук. зб. НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2017. с. 121-127.
 10. Тарасун В.В. Когнітивна діяльність логопеда: стадії обробки інформації, форми представлення і прийняття рішення. Наук. вісник Миколаївського ДУ ім. О. Сухомлинського: До зб. наук. праць.- Вип.1.46 (107). 2016. с. 89- 95.
 11. Тарасун В.В. Напрями сучасних досліджень причин виникнення розладів аутичного спектра. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. Вип. 32. Ч. 2. 2016. с. 154-160.
 12. Тарасун В.В. Трансверсальные способности ребенка с особенностями в развитии: определение, виды, назначение, діагностика. Сб. Актуальные проблемы коррекционной педагогики и психологии (сб. научных трудов). 2015. С. 200-208.
Сертифікати

ta-v01 ta-h01