Image
Серпутько Ганна Петрівна

Посада: доцент кафедри технологій освіти та реабілітації осіб з порушеннями зору

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: суміжні аспекти української філології, тифлопедагогіки та корекційної педагогіки: проблеми навчання, виховання і реабілітації дітей з порушеннями зору, здобуття студентами з глибокими порушеннями зору якісної освіти у закладах вищої освіти (ЗВО), книговидання та підручникотворення для осіб з глибокими порушеннями зору, спеціальна та інклюзивна освіта
Членство ГО: член ВГО «Асоціація тифлопедагогів України», співзасновниця ГО «Боротьба за права»
Викладає дисципліни: Риторика, культура мовлення корекційного педагога, Спеціальна методика навчання української мови, Корекційні методики, Ознайомлення з навколишнім та розвиток мовлення дітей дошкільного віку з порушеннями зору, Організація роботи асистента вчителя школи з інклюзивною формою навчання, Сучасні технології навчання дітей з порушеннями зору, Корекція сенсорного розвитку дітей з порушеннями зору
Останні публікації
  1. Інклюзивне навчання дітей з порушеннями зору : колективна монографія / за ред. докт.психол. наук, проф. Синьової Є.П., докт. мед. наук, проф. Рикова С.О.Колектив авторів:Войтюк Ю.О., Глушенко К.О., Гребенюк Т.М., Денисюк Л.І., Медведок Л.Г., Паламар О.М., Риков С.О., Сасіна І.О., Семенишена Т.О., Серпутько Г.П., Синьова Є.П., Тімакова Ю.В., Федоренко С.В., Федоренко М.І., Шаргородська І.В. Київ : Кафедра, 2017. 249 с.
  2. Серпутько Г.П. Співпраця закладів загальної середньої освіти з родинами дітей, які мають порушення зору і навчаються в умовах інтегрованого та інклюзивного освітнього середовища. Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський, 2017. Вип. 10.
  3. Гребенюк Т.М., Серпутько Г.П. Сенсорне виховання дітей з порушеннями зору : навч.-метод. посіб. Київ : Кафедра, 2019. 207 с.
  4. Рельєфно-крапкове письмо. Шрифт Л. Брайля : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Є.П. Синьова, Л.Г. Медведок, Т.М. Гребенюк, Г.П. Серпутько; за наук. ред. Є.П. Синьової. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ : Кафедра, 2019. 332 с.
  5. Серпутько Г.П. Взаємодія та розподіл функцій між учителем, асистентом учителя та батьками в організації дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. Київ, 2020. С. 81-83.
  6. Серпутько Г.П. Аналіз та типологія специфічних помилок у письмових роботах дорослих незрячих (на матеріалі ХІХ Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності). Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення : зб. тез наук. робіт учасників Міжн. наук.-практ. конф. Київ, 2020. С. 25-29.
  7. Серпутько Г.П., Гребенюк Т.М., Федоренко М.І. Організаційно-методичні засади створення сприятливих умов для навчання у закладах вищої освіти (ЗВО) студентів з глибокими порушеннями зору. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук в Україні та країнах ЄС : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. Люблін, 2020. С. 241-245.
  8. Серпутько Г.П. Шляхи створення сприятливих умов для навчання у закладах вищої освіти (ЗВО) студентів з глибокими порушеннями зору (на прикладі вивчення старослов'янської мови). Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2020. Т. 2. Серія 5. Випуск 73. С. 66-69.
  9. Серпутько Г.П., Паламар О.М. Особливості кольоросприймання у дітей з порушеннями зору. Рефракційний пленер-2020 : зб. праць наук.-практ. конф. з міжнародною участю. C 113-116.
  10. Серпутько Г., Войтюк Ю. Основи тифлокоментування в освіті та розвитку осіб із порушеннями зору. Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології : зб. матеріалів IV Міжн. наук.-практ. конф. Київ,18 березня 2021 р. С. 201-203.
Сертифікати

se-v01 se-h01 se-h02