Image
Тищенко Владислав Володимирович

Посада: завідувач кафедри логопедії та логопсихології

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Сфера наукових інтересів: розв’язання проблем диференційної діагностики та корекції системних порушень мовлення різного ґенезу (порушення розумового розвитку, загальний недорозвиток мовлення, алалія, афазія), проблеми логопедичної термінології, онтогенез дитячого мовлення, психологічні механізми розвитку мовлення в онто- і дизонтогенезі; психолінгвістична структура мовленнєвої діяльності та її порушення при патологіях мовленнєвого розвитку, зміст корекційного навчання з курсу «Українська мова» в школах для дітей з ТПМ
Нагороди: Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України
Викладає дисципліни: Логопедія, Основи логопедії, Логокорекційні методики, Організація виховної роботи в корекційно-реабілітаційних закладах, Диференційна логопедична діагностика та корекція, Методика ранньої діагностики порушень мовленнєвого розвитку
Останні публікації
 1. Тищенко В.В. Алалія. Логопедія: Підручник: Видання 3-тє, доповн. та переробл. / За ред. проф. М.К. Шеремет. – К.: Видавничий дім «Слово», 2017. – С. 301-347.
 2. Тищенко В.В. Робоча програма навчальної дисципліни" Логопедична корекція системних порушень мовлення" (2017-2018 н.р.). К., Київський університет ім. Б. Грінченка, 2017. – 23 с. http://elibrary.kubg.edu.ua/21262/ (дата звернення 6.06.2021)
 3. Тищенко В.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» (2017-2018 н.р.). К., Київський університет ім. Б. Грінченка, 2017. – 36 с. http://elibrary.kubg.edu.ua/19242/ (дата звернення 6.06.2021)
 4. Тищенко В.В. Алалія (розділ підручника) Логопедія: Підручник: Видання 4-тє, доповн. та переробл. / За ред. проф. М.К. Шеремет.  К.: Видавничий дім «Слово», 2018. – С. 301-347
 5. Тищенко В.В. Фонематичні процеси в онтогенезі дитячого мовлення  та методика  діагностики їх порушень: Методичні рекомендації. Видання 2-е, доповнене. К., 2018. 32 с.
 6. Тищенко В.В. Ієрархія фонематичних процесів в онтогенезі дитячого мовлення. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник К.: «Книга-плюс», 2019. С. 187-211
 7. Тищенко В.В. Патогенез загального недорозвитку мовлення: психолінгвістичний аналіз проблеми. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник К.: «Книга-плюс», 2019. С. 211-221.
 8. Тищенко В.В., Линдіна Є.Ю. Загальна характеристика системи  корекційної роботи з удосконалення шляхів подолання первинного недорозвитку мовлення, розробленої Є.Ф. Соботович. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник К.: «Книга-плюс», 2019. С. 221-231.
 9. Тищенко В.В. Інтелектуальний компонент мовленнєвої діяльності як вияв взаємодії мовлення та пізнавальної діяльності людини. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник К.: «Книга-плюс», 2019. С. 435-445.
 10. Тищенко В.В. Класифікація порушень мовленнєвого розвитку: сучасний стан, протиріччя та шляхи їх усунення. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник К.: «Книга-плюс», 2019. С. 35-41.
 11. Tyshchenko O., Tyshchenko V. Metadata of The Linguistic Sources in Lexicographic Electronic Tool. Ceur Workshop Proceedings. Vol. 2604. Computational Linguistics And Intelligent Systems. 2020. P. 306-316.
 12. Тищенко В.В., Линдіна Є.Ю. Соботович Євгенія Федорівна. Українська спеціальна педагогіки в персоналіях. Авторський колектив: В.І. Бондар, В.М. Синьов та ін. Вид-во Хортицької національної академії, 2021. – С. 386-411.
 13. Tyshchenko O., Tyshchenko V. Electronic System "All-Ukrainian Toloka Archival Card Index": Structure, Tools, Prospects of Development. Ceur Workshop Proceedings. Vol. 2870. Computational Linguistics And Intelligent Systems. 2021. P. 555-565.
Сертифікати

ty-v01 ty-v02 ty-v03 ty-v04 ty-v05 ty-v06 ty-h01