Image
Сасіна Ірина Олександрівна

Посада: доцент кафедри технологій освіти та реабілітації осіб з порушеннями зору

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: дошкільна тифлопедагогіка, психолого-педагогічна діагностика, нейропсихологія, інклюзивне навчання
Членство ГО: член ВГО «Асоціація тифлопедагогів України», член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Викладає дисципліни: Основи інклюзивного навчання, Дошкільна тифлопедагогіка, Психодіагностика порушень розвитку у дітей, Організація інклюзивного навчання дітей з порушеннями зору, Організація роботи методиста інклюзивних закладів, Експертна діяльність психолога спеціальних закладів освіти
Основні публікації
  1. Діти з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / за наук. ред. Є.П. Синьової, С.О. Рикова. Київ : Кафедра, 2016. 212 с.
  2. Інклюзивне навчання дітей з порушеннями зору : колективна монографія / за ред. докт. психол. наук, проф. Синьової Є.П., докт. мед. наук, проф. Рикова С.О. Колектив авторів: Войтюк Ю.О., Глушенко К.О., Гребенюк Т.М., Денисюк Л.І., Медведок Л.Г., Паламар О.М., Риков С.О., Сасіна І.О., Семенишена Т.О., Серпутько Г.П., Синьова Є.П., Тімакова Ю.В., Федоренко С.В., Федоренко М.І., Шаргородська І.В. Київ : Кафедра, 2017. 249 с.
  3. Сасіна І.О. Діагностика та корекція розвитку уваги дітей дошкільного віку зі зниженим зором : навч.-метод. посіб. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. 102 с. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33472
  4. Гребенюк Т.М., Сасіна І.О., Тімакова Ю.В. Медико-педагогічна корекція зорового сприймання у дошкільників з вадами зору : навч. посіб. для студ. ВНЗ. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. 145 с. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33473
  5. Синьова Є.П., Сасіна І.О. Взаємостосунки в колективах осіб з глибокими порушеннями зору : навч. посіб. для студентів. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. 104 с.
  6. Сасіна І.О., Гребенюк Т.М. Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання. Актуальні питання корекційної освіти. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. 2017. Вип. 9 (2). С. 177-189. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33514
Сертифікати

sa-v01 sa-v02 sa-h01 sa-h02