Image
Ковальчук Жанна Михайлівна
Посада: старший викладач кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук
Сфера наукових інтересів: історичні витоки становлення та розвитку теоретичних засад логопедії в Україні
Членство ГО: член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Викладає дисципліни: Методика діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ, Психолінгвістика, Спеціальна методика підготовки дитини з ТПМ до школи
Останні публікації
  1. Ковальчук Ж.М. Становлення та розвиток спеціальної освіти в Україні : історичний огляд. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 33 : збірник наукових праць. Київ. 2017. С. 31-36
  2. Ковальчук Ж.М. Передумови становлення теоретичних основ спеціальної освіти в Україні у першій половині ХХ століття. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 35 : збірник наукових праць. Київ. 2018. С. 62-68.
  3. Ковальчук Ж.М. Визначальність наукової діяльності закладів вищої освіти та наукових установ України у другій половині ХХ століття. Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. Луцьк. 2019. №1 (12). С. 86-94
  4. Ковальчук Ж.М. Реалізація відповідності наукової діяльності вітчизняних вчених в галузі спеціальної освіти директивам керівних органів УРСР у 1970-1991-у рр. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми. 2020. №1 (95). C. 63-69.
  5. Ковальчук Ж.М. Становлення та розвиток теоретичних засад логопедії в Україні (друга половина XX століття – початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03. Київ. 2020. 18 с.
Сертифікати

ko-v01 ko-v02 ko-v03 ko-v04 ko-v05 ko-v06 ko-h01 ko-h02 ko-h03