Image

Гноєвська Оксана Юріївна

Посада: доцент кафедри логопедії та логопсихології

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук

Сфера наукових інтересів: інклюзивна освіта осіб з особливими освітніми потребами

Викладає дисципліни: Основи інклюзивної освіти, Організація інтегрованого та інклюзивного навчання, Технології інклюзивної освіти, Спеціальні методики корекційної роботи, Інноваційні технології в системі інклюзивної освіти

Останні публікації
  1. Maria Sheremet, Oksana Hnoievska. How teachers can work with parents in terms of educational integration. Universitatsverlag Hildesheim, Hildesheim 2016. Alle Rechte vorbehalten.
  2. Hnoievska O. Formation of correctional competence of a primary school teacher of secondary school with inclusive education. Universitatsverlag Hildesheim, Hildesheim 2016. Alle Rechte vorbehalten.
  3. Гноєвська О.Ю. Педагогічної компетентності вчителя початкових класів у процесі професійної перепідготовки. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. пр. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – № 37. – С. 27-34.
  4. Turchynova G., Hladun Т., Hnoievska O., Harashchenko L., Kozak L., Rudenko I., Tarasova V. Entrepreneurship Education of ІT-Specialists Through Distance Learning Technologies. International Journal of Entrepreneurship Education. USA. 2021. Volume 25. Issue 6. Pp. 1−8. URL: https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurship-education-of-it-specialists-through-distance-learning-technologies-11148.html (Scopus)
  5. Гноєвська О.Ю. Результати формування корекційно-педагогічної компетентності вчителя початкових класів з інтегрованою та (або) інклюзивною формою навчання.  Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». Випуск 24. Том 1. Видавничий дім «Гельветика». 2020. С. 80-86.
  6. Formation of Correctional Competence of Teachers on the Basis of Neuropedagogy. BRAIN/BroadResearch in Artificial Intelligence and Neuroscience journal journal published by Lumen Publishing House. Romania. 12(3). 2021. P. 236-254 https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/4195  (Web of Science)
Сертифікати