Image

Конопляста Світлана Юріївна

Посада: професор кафедри логопедії та логопсихології

Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор

Сфера наукових інтересів: клініко-лого-психологічний напрям наукових досліджень у галузі логопатології, логопедії та логопсихології; інтегративна концепція психомовленнєвого розвитку та логопедичного супроводу осіб з порушеннями психо-фізичного та/або інтелектуального розвитку та її практична реалізація в системі освіти та охорони здоров’я. Розбудова науково-теоретичних підходів вчення про лінгвопатологічні та лінгвопсихологічні механізми мовлення та їх порушення при різних патологіях мовленнєвого розвитку, науково-теоретичних та емпіричних засад удосконалення методів діагностики та корекції системних порушень мовлення у дітей та дорослих. Наукове обгрунтованння доцільності раннього логопедичного супроводу та створення єдиного освітньо-корекційно-виховного простору в роботі з дитиною з ТПМ та родиною, що її виховує

Нагороди: Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України, Нагрудний знак «Відмінник освіти України», Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення», Золота медаль «Михайло Петрович Драгоманов 1841-1895 рр.»

Викладає дисципліни: Логопедія, Логопедія з методикою викладання, Логопедичні практикуми, Логокорекційні методики, Методологія та методи спеціальних психолого-педагогічних досліджень, Логопсихологія, Психолого-педагогічна діагностика, Спецсемінар з логопедії

Сертифікати

ko-v01 ko-v02 ko-v03 ko-v04 ko-h01 ko-h02 ko-h03 ko-h04