Image
Глушенко Катерина Олександрівна

Посада: доцент кафедри технологій освіти та реабілітації осіб з порушеннями зору

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: проблеми навчання, виховання та розвитку дітей з комплексними порушеннями розвитку; комунікативний розвиток сліпоглухих дітей; рання корекція розвитку дітей з комплексними порушеннями та дітей з глибокими порушеннями зору; психологічний супровід родин, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку; інклюзивне навчання дітей з порушеннями зору; проблематика і зміст статевого виховання дітей з комплексними порушеннями розвитку
Членство ГО: член ВГО: «Українська асоціація корекційних педагогів», член ВГО «Асоціація тифлопедагогів України», член Української спілки психотерапевтів
Викладає дисципліни: Основи інклюзивної освіти, Вікова та педагогічна тифлопсихологія, Корекція розвитку дітей зі складними порушеннями розвитку, Офтальмо-педагогічний супровід осіб з особливими освітніми потребами, Методика ранньої корекції розвитку дітей з порушеннями зору
Основні публікації
  1. Інклюзивне навчання дітей з порушеннями зору : колективна монографія / за ред. докт. психол. наук, проф. Синьової Є.П., докт. мед. наук, проф.Рикова С.О. Колектив авторів: Войтюк Ю.О., Глушенко К.О., Гребенюк Т.М., Денисюк Л.І., Медведок Л.Г., Паламар О.М., Риков С.О., Сасіна І.О., Семенишена Т.О., Серпутько Г.П., Синьова Є.П., Тімакова Ю.В., Федоренко С.В., Федоренко М.І., Шаргородська І.В. Київ : Кафедра, 2017. 249 с.
  2. Діти з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / за наук. ред. Є.П. Синьової, С.О. Рикова. Київ : Кафедра, 2016. 212 с.
  3. Глушенко К.О. Глушенко О.В. Психолого-педагогічні засади роботи логопеда з батьками щодо підготовки дитини до навчання в школі. Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : зб. наук. праць. 2016. Випуск 14 (22). С. 5-21.
  4. Глушенко К.О. Глушенко О.В. Поради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі. Науково-практичний журнал «Корекційна педагогіка. Вісник Української асоціації корекційних педагогів». 2016. № 1/2016. С. 11-15.
  5. Особливості друкованих навчальних матеріалів для дітей з порушеннями зору : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Є.П. Синьова та ін. ; за ред. Є.П. Синьової. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. 68 с.
  6. Глушенко К.О. Формування комунікативної компетентності сліпоглухих дітей. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. 180 с.
Сертифікати

hl-v01 hl-v02 hl-v03 hl-h01 hl-h02