Image
Ханзерук Лілія Олексіївна
Посада: доцент кафедри психокорекційної педагогіки
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: теоретико-філософські та історичні засади психокорекційної педагогіки. Роль гуманістичних педагогічних систем у навчанні та вихованні дітей з інтелектуальними та комбінованими порушеннями розвитку. Психотерапевтичні/арттерапевтичні підходи у психолого-педагогічній допомозі дітям з особливими освітніми потребами. Раннє втручання та дошкільне виховання дітей з особливими освітніми потребами. Теорія і практика інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
Членство ГО: член ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Нагороди: Медаль «Григорій Силович Костюк»
Викладає дисципліни: Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи, Психокорекційна дошкільна педагогіка, Методика ранньої корекції розвитку дітей, Основи роботи з дітьми з тяжкими інтелектуальними порушеннями, Психолого-педагогічне вивчення дітей з порушеннями розвитку, Робота з дітьми із затримкою психічного розвитку, Актуальні проблеми психокорекційної педагогіки, Артпедагогічна та  арттерапевтична технологія у спеціальній освіті
Сертифікати

kh-v01 kh-v02 kh-v01 kh-v04