Image
Ханзерук Лілія Олексіївна

Посада: доцент кафедри психокорекційної педагогіки та реабілітології

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: філософські засади інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами; вітчизняна історіографія спеціальної освіти; міжнародний досвід розвитку спеціальної та інклюзивної освіти; психолого-педагогічні підходи до вивчення та надання ранньої допомоги дітям з інтелектуальними порушеннями та порушеннями функцій опорно-рухового апарату; арт-технології у спеціальному та інклюзивному навчанні дітей з особливими освітніми потребами.

Членство ГО: член ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Нагороди: Медаль «Григорій Силович Костюк»

Викладає дисципліни: Арт-педагогіка та арт-терапія в інклюзивному навчанні; Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи; Методика ранньої корекції розвитку дітей; Основи роботи з дітьми з помірними і тяжкими інтелектуальними порушеннями; Психолого-педагогічне вивчення дітей з інтелектуальними порушеннями; Спеціальна дошкільна педагогіка з методикою; Корекційно-реабілітаційні методики роботи з дітьми з комбінованими порушеннями; Організація психологічної служби; Психологічні інноваційні технології

Основні публікації

1. Ханзерук Л. О. Дошкільники з інтелектуальними порушеннями в сучасному освітньому просторі // Інноваційні підходи до освіти та соціалізації дітей зі спектром аутистичних порушень: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 3 квітня 2019 року /К. О. Островська, Д. І. Шульженко, Г. С. Піонтківська, Є. О. Кузьмінська. – Львів: Друкарня «Справи Кольпінга в Україні», 2019. – С.107-111.


2. Ханзерук Л. О. Психотерапевтичні технології у вітчизняній практиці виховання дітей з особливими освітніми потребами // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Анімалотерапія в контексті розвитку сучасних методів комплексної реабілітації» 05-06 квітня 2019. - С.


3. Ханзерук Л. А. Непрерывное обучение детей и подростков с особенными образовательными потребностями как ключ к построению инклюзивного общества. Parteneriate in educatia incluziva a tinerilor cu dizabilitati din institutiile universitare: Culegere de articole / Univ. Ped. de Stat “Ion Creanga”, ed., coord. st.: Aurelia Racu. – Chisinau: Pontos, 2019. – P. 90-96.


4. Sinev V., Khanzeruk L. The New Ukrainian School and the provision of quality competence-based education for students with SEN. ‘Social inclusion through segregation?’ (2020) Research Report No 7. P. 17-23. Retrieved from
https://support.hig.se/helpdesk/WebObjects/Helpdesk.woa/wa/CommonActions/download?dl=_v-GyIHWzyLrwJ8wMKZmgHVAnshYUljA&id=1 

5. Ханзерук Л. О. Інклюзивна освіта у Швеції. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливимиосвітніми потребами». К., 2020. - С. 100-104. Режим доступу:
https://fkpp.npu.edu.ua/konferentsii 


6. Синев В. Н., Ханзерук Л. А. Обеспечение качества образования детей с особенными потребностями в инклюзивной среде. "Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv" (2020; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale "Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv", Chişinău, 10 decembrie 2020 / coordonatori ştiinţifici: Racu Aurelia [et al.] ; comitetul ştiinţific: Racu Aurelia [et al.] ; comitetul organizatoric: Racu Aurelia [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – Р. 17-25.

7. Ханзерук Л. О., Обухівська А. Г. Стадненко Надія Михайлівна. Українська спеціальна педагогіка в персоналіях: Навч. посіб. / За загальною редакцією В. І. Бондаря, В. М. Синьова. – Запоріжжя: Вид-во Хортицької національної академії, 2021. – С. 300-324.


8. Супрун М. О., Ханзерук Л. О. Теплицька Олена Йосипівна. Українська спеціальна педагогіка в персоналіях: Навч. посіб. / За загальною редакцією В. І. Бондаря, В. М. Синьова.– Запоріжжя: Вид-во Хортицької національної академії, 2021. – С. 263-279.


9. Ханзерук Л. О. Спадщина М. В. Рождественської у ретроспективі розвитку в Україні допомоги дітям з порушеннями опорно-рухового апарату Ханзерук Л. О. Спадщина М. В. Рождественської у ретроспективі розвитку в Україні допомоги дітям з порушеннями опорно-рухового апарату. Тези IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології». Київ, 2021. С. 226-229.


10. Ханзерук Л. О. Особистісний та професійний розвиток спеціального педагога: виклики часу. Тези доповідей учасників Всеукраїнського онлайн марафону до Дня науки «Освітній вектор:допомога, підтримка, навчання дітей з порушеннями інтелекту та комплексними порушеннями розвитку в умовах воєнного стану в країні». 16-24 травня 2022 р. С. 135-139.


11. Ханзерук Л. О. Реабілітаційний потенціал дитини з порушеннями функцій опорно-рухового апарату. Збірник наукових праць. Науково-педагогічне стажування «Формування освітніх і науково-дослідницьких компетентностей у підготовці майбутніх ортопедагогів, реабілітологів та психологів»: Черкаси (23 січня-10 лютого 2023 р.) С. 47-53. Електронний ресурс. Режим доступу:
https://drive.google.com/drive/folders/1zCKXOIT30qeOqrjhvne_gt0kx4_FkZWW 
12. Супрун М. О., Ханзерук Л. О. Олена Йосипівна Теплицька (1916-1998). В кн. М. О. Супрун «Мої наукові педагогічні стежки». Збірник праць. Київ, 2023. С. 34-41.


13. Ханзерук Л., Паламар О. Інклюзивне навчання учнів з когнітивними освітніми труднощами: аналіз проблеми. Науково-практичний журнал «Корекційна педагогіка. Вісник Української асоціації корекційних педагогів». No2, 2023. С. 66-72.


14. Ханзерук Л. О. Якісне задоволення особливих освітніх потреб як імператив. ОСВІТА ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ МИРУ І ВІЙНИ». Матеріали IХ Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології, 2023. 625 с. С. 506-510. Електронний ресурс. Режим доступу: https://ispukr.org.ua/?p=10792


15. Ханзерук Л. О. Філософські та історичні аспекти забезпечення рівного доступу до освіти в Україні. Матеріали круглого столу «ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВА СОЦІАЛІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ДІТЯМ ТА ДОРОСЛИМ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ» з нагоди 100-річчя від дня народження Клавдії Турчинської.

Сертифікати

kh-v01 kh-v02 kh-v01 kh-v04